NVO Nieuws 15-09-2022

Crisisaanpak nodig om kinderen met jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen

Kwetsbare kinderen die nu een jeugdbeschermingsmaatregel hebben of binnenkort krijgen moeten snel de juiste hulp krijgen. En dat gebeurt nu niet. Ondanks de inzet van de jeugdbeschermers, de betrokken partijen en het toezicht van de inspecties. Deze situatie duurt al te lang. De overheid faalt bij haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen. 

null

De Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid drongen deze week bij minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) om direct te starten met een crisisaanpak voor de jeugdbeschermingsketen. Deze week was er een debat waarin de Tweede Kamer de bewindslieden oproept om binnen zes weken met betere maatregelen te komen. Tegelijkertijd erkennen ook de Kamerleden dat de ingewikkelde problemen niet zomaar zijn opgelost.

Al in 2019 hebben de inspecties vastgesteld dat de Nederlandse overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. De gecertificeerde instellingen (GI’s) die deze verantwoordelijkheid namens de overheid invullen, kunnen deze verantwoordelijkheid niet waarmaken. Ook constateerden de inspecties keer op keer dat rechterlijke uitspraken, gericht op het beschermen van kinderen, niet standaard werden uitgevoerd.

Afgelopen maanden concludeerden de inspecties opnieuw dat de jeugdbeschermingsketen niet voldoet aan de in de wet vastgelegde minimale kwaliteitseisen. Kinderen met een maatregel krijgen nog steeds niet tijdig de noodzakelijke bescherming en hulp als gevolg van hardnekkige problemen in de jeugdbeschermingsketen.

Gisteren was het Kamerdebat over de Jeugdbeschermingsketen. De bewindslieden stuurden een dag ervoor een Kamerbrief. Hoewel de plannen van het kabinet voor de lange termijn wel op steun van de Kamer kunnen rekenen, vinden partijen net als de inspecties dat de acute problemen nu snel moeten worden opgelost. Ook regeringspartijen eisen dat de minister de komende weken kijkt of er per direct meer gedaan kan worden voor de kwetsbare kinderen. De Kamer wil dat de zorg voor onder toezicht geplaatste kinderen snel verbetert. Daarbij moet het kabinet alles doen om uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen. Het kabinet krijgt zes weken de tijd voor meer concrete plannen. Over de ingediende moties wordt in verband met Prinsjesdag pas over twee weken gestemd. Op 21 november is het begrotingsdebat jeugdzorg gepland en op 24 november is er een commissiedebat Jeugdbescherming. 

De signaalbrief van de Inspecties aan de minister voor Rechtsbescherming en staatsecretaris van VWS, de Kamerbrief van beide bewindslieden en de brief van Jeugdzorg Nederland aan de kamer zijn hier te lezen.