In de media 20-01-2023

Breder perspectief op de jeugdzorg is hard nodig

Universitair docenten ortho- en gezinspedagogiek Michelle Achterberg, Annabel Vreeker en Amaranta de Haan pleiten voor een breder perspectief op jeugdzorg op het platform Sociale Vraagstukken. “Om onze kinderen veerkrachtiger te maken, moeten we ons veel meer dan nu realiseren dat kinderen, ouders en samenleving samen verantwoordelijk zijn voor het welzijn van kinderen. Het sociale netwerk en de leefomgeving wordt nog te vaak gezien als externe partijen, en mogelijk als indringers in het autonome gezinssysteem. Bij potentiële hulpgevers, waaronder het sociale netwerk, bestaat soms handelingsverlegenheid, omdat mensen bang zijn zich te bemoeien met de opvoeding van andermans kinderen. Anderzijds kunnen ouders bang zijn om hulp te vragen omdat dit als falen van het eigen ouderschap wordt ervaren; ze hebben het gevoel dat ze het alleen moeten kunnen, zonder hulp van buitenaf.”

> Naar artikel