NVO Nieuws 30-03-2023

Brancheorganisaties en NVO bepleiten tussentijdse raming OG

De NVO heeft op donderdag 30 maart jl. samen met de brancheorganisaties een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de noodzaak tot een tussentijdse raming van het Capaciteitsorgaan en de bekostiging van de opleiding tot orthopedagoog-generalist.

Werkgevers in de ggz, jeugdhulp en gehandicaptenzorg hebben herhaaldelijk aangegeven dat zij een tekort hebben aan orthopedagogen-generalist. De orthopedagoog-generalist wordt regelmatig genoemd in het onlangs verschenen deelrapport 7, over beroepen geestelijke gezondheid, van het Capaciteitsplan 2024 – 2027. Maar omdat de minister van VWS het Capaciteitsorgaan geen opdracht heeft gegeven de behoefte aan orthopedagogen-generalist mee te nemen, ontbreken onafhankelijke gegevens. 

De NVO en de brancheorganisaties verzoeken de Kamerleden met klem aan minister Kuipers te vragen het Capaciteitsorgaan de opdracht te geven tot een tussentijdse raming. 

> Lees hier de brief van de NVO en de brancheorganisaties