In de media 04-02-2022

Bijzonder hoogleraar Kinderarmoede

NPOradio1.nl - Wetenschappelijk onderzoek laat overtuigend zien dat opgroeien in armoede een bedreiging vormt voor de sociale, emotionele, fysieke, cognitieve en gedragsontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Per 1 februari is pedagogisch wetenschapper Nicole Lucassen bijzonder hoogleraar Kinderarmoede aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gaat onderzoek doen naar effectiviteit van interventies en professioneel handelen, gericht op kinderen die opgroeien in armoede. Afgelopen week was ze op radio 1. “Bij armoede draait het vaak niet alleen om inkomen maar speelt er veel meer in het gezin zoals stress onder ouders. En soms gaat het moeizamer in de opvoeding en kunnen kinderen het zwaar hebben op school. Bij die gezinnen bied je op meerdere terreinen ondersteuning zodat ze uit armoede komen. Want vaak zie je dat kinderen en jongeren die nu armoede leven, straks al volwassenen ook in armoede leven.”

> Naar fragment