In de media 30-09-2022

Bij adoptie en pleegzorg gaat het om verbinding

Zolang er ouders zijn die hun kind niet kunnen, willen of mogen verzorgen, zijn adoptie en pleegzorg broodnodig, vindt orthopedagoog/ psycholoog en adoptie-expert Anneke Vinke in het RINO interview. ‘Voorafgaand aan de adoptie of pleegzorgplaatsing hebben kinderen soms al zoveel meegemaakt, dat ze hierdoor vastlopen. Door alle verlieservaringen worstelen ze bovendien met rouw. In het verlengde daarvan kampen ze ook met existentiële vragen die raken aan hun identiteit; vragen die vaak te groot zijn voor opgroeiende kinderen om er zelf een antwoord op te vinden, met alle gevolgen van dien voor de vorming van een stabiel zelfbeeld en een eigen verhaal. En dan is er ook nog vaak sprake van trauma en de gevolgen van onveilige hechting, wat zich uit in problematisch gedrag in het adoptie- of pleeggezin en in het aangaan van duurzame en veilige relaties.'

> Naar interview