In de media 17-02-2023

Betere hulp voor ouders en kinderen begint niet bij jeugdzorg

VK.nl - Veel problemen die bij jeugdzorg terechtkomen hangen samen met armoede en de groeiende sociale ongelijkheid. Maar in plaats van de achterliggende problemen en frustraties aan te pakken, bestrijden we symptomen, zegt Micha de Winter, emeritus hoogleraar Pedagogiek UU, in De Volkskrant. “Als de Hervormingsagenda ons vertelt dat veel meer zaken die nu bij de jeugdzorg terechtkomen weer in de eigen, ‘gewone’ opvoedingsomgeving opgelost moeten worden, dan sluit men de ogen voor de reële zorgen waar veel gezinnen, mede door het gevoerde sociale beleid, mee te maken hebben. Het simpelweg terugverwijzen naar de eigen omgeving sluit mogelijkheden af zonder een alternatief te bieden.” Micha de Winter roept op om veel meer met kinderen en jongeren na te denken over hun kwaliteit van leven, hun hoop voor de toekomst, de kansen en belemmeringen die ze zien om hun leven vorm te geven. “Hoe versterken we de greep op hun eigen leven en toekomst, oftewel hun ‘agency’, die zowel voor hun lichamelijke en mentale gezondheid, als ook voor het functioneren van de democratie van immens belang is?”

> Naar artikel