NVO Nieuws 12-01-2024

Bestuurlijke afspraken Wet zorg en dwang

Eerste stapje in verbetering uitvoering Wzd

Op 1 december 2023 stuurde minister Helder bestuurlijke afspraken over de uitvoering van de Wzd naar de Tweede en Eerste Kamer. In deze bestuurlijke afspraken wordt de mogelijkheid geboden om meer maatwerk toe te passen, vooruitlopende op een wetsvoorstel dat de minister naar aanleiding van de wetsevaluatie in voorbereiding heeft.  

> Lees hier verder