NVO Nieuws 08-02-2024

Bestuurlijk akkoord Wzd ondertekend

Op vrijdag 2 februari tekende Judy Hoffer als directeur NVO en in bijzijn van minister Helder, samen met een groot aantal veldpartijen de ‘Bestuurlijke afspraken uitvoering Wzd’.

null

Foto: Judy Hoffer, directeur NVO

Met de afspraken wordt het stappenplan uit de Wzd vereenvoudigd. Zorgplannen waarin onvrijwillige zorg is opgenomen, moeten tenminste eens in de 6 maanden geëvalueerd worden, tenzij de zorgbehoefte een eerdere evaluatie nodig maakt. Dit sluit beter aan bij de in praktijk al gehanteerde werkwijze van evaluatie van zorgplannen. De bestuurlijke afspraken bevatten ook afspraken voor het versterken van de rechtspositie van cliënten en de rol van de cliëntvertrouwenspersoon CVP. De IGJ heeft aangegeven te handhaven volgens de nieuwe bestuurlijke afspraken.

Lees hier meer informatie zoals eerder gedeeld via de NVO nieuwsbrief van 12 januari 2024.

Ondertekenaars van het bestuurlijk akkoord zijn: NVO, Verenso, NVAVG, V&VN, NIP, ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), LOC, SPOT, Alzheimer Nederland, ZorgthuisNL, Ieder(in), KansPlus, het LSR, BVKZ, Federatie Landbouw en Zorg (FLenZ), SoloPartners en VWS. VGN heeft de bestuurlijke afspraken niet ondertekend.