In de media 20-05-2022

‘Besluitvorming over de uithuisplaatsing van kinderen laat te wensen over’

ND.nl - “Elke uithuisplaatsing is er eentje op zichzelf”, stelt Annemiek Harder (hoogleraar orthopedagogiek Erasmus Universiteit) in het Nederlands Dagblad. “Daarom is het lastig een algemeen beeld te schetsen over het effect dat zo’n rigoureuze maatregel heeft op een kind. Maar het vertrouwen in de hulpverlening bij kinderen en ouders kan wel worden geschaad, als zorgverleners onzorgvuldig beslissen over uithuisplaatsingen. Dat geldt ook voor de uithuisplaatsingen naar aanleiding van de toeslagenaffaire. De kwaliteit van de zorg moet goed zijn. “Die meet je op basis van de ervaringen van ouders en kinderen. Focus niet op organisaties, aanbestedingen, marktwerking in de zorg. Dat circus draagt niet bij aan de kwaliteit.”

> Naar artikel