NVO Nieuws 21-06-2023

Bekostiging opleiding orthopedagoog-generalist

Verbijsterd zijn werkgeversorganisaties in de ggz18+, de Jeugdhulp, de gehandicaptenzorg, de federatie van psychologen en pedagogen, de hoofdopleiders OG en natuurlijk wij als NVO dat minister Kuipers met geen woord rept over de orthopedagoog-generalist in zijn reactie op de Raming van het Capaciteitsorgaan. Afgelopen week sloegen wij de handen ineen. 

Donderdag 22 juni vroegen de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland, de VGN, P3NL, het HOOG en de NVO met deze brief de Tweede Kamer om de minister te verzoeken hierop onmiddellijk actie te ondernemen. Dat deden Jeugdzorg Nederland, de VGN en de NVO overigens ook al een paar maanden geleden

We verwachten dat Kamerleden dit de komende weken, in diverse debatten en overleggen, zullen inbrengen. Via de nieuwsbrief en via LinkedIn houden we jullie op de hoogte.