In de media 09-09-2022

Asieldeal dupeert met name alleenstaande minderjarige asielzoeker

NOS.nl - Donderdag 8 september debatteerde de Tweede Kamer over asielopvang. De meningen zijn verdeeld over de asieldeal die met name de alleenstaande minderjarige asielzoeker dupeert. Orthopedagoog Elianne Zijlstra, verbonden aan het Expertisecentrum Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen legt in het acht uur NOS journaal (18.24-20.20) uit dat in de asieldeal helemaal geen rekening is gehouden met de alleenstaande vluchtelingenkinderen en wat de consequenties daarvan zijn. Ook op de NOS.nl spreekt zij haar zorg uit: “Een lange periode zonder ouders leidt er toe dat een kind veel stress ervaart, met alle gevolgen van dien. Het heeft invloed op de ontwikkeling, het is van invloed op je concentratie. Daarnaast worden kinderen neerslachtig en kunnen er depressieve gevoelens ontstaan." 

> Naar artikel