In de media 11-02-2022

Als je een kind opvoedt met beloningen, train je dan geen ‘voor wat hoort wat mentaliteit’?

NRC.nl - Op die lezersvraag in de NRC gaan Marga Akkerman klinisch jeugd- en kinderpsycholoog) en Stijn Sieckelinck (pedagoog en lector jongerenwerk) in. 

Sieckelinck: Om te vermijden dat dit systeem ‘voor wat, hoort wat’ in de hand werkt, kunt u er ook een gezinsproject van maken. Alle gezinsleden formuleren aandachtspunten, en bespreken hoe ze elkaar kunnen helpen die doelen te bereiken.”

> Naar artikel