In de media 17-02-2023

Als gevoeligheid tot schooluitval leidt

Emma (11) krijgt zulke paniekaanvallen, dat ze niet meer naar school kan. Haar overbelaste moeder Iris doet er alles aan om een geschikte plek voor haar te vinden. Toch loopt ze vast in haar zoektocht. Uiteindelijk besluit het CJG het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) in te schakelen om met elkaar na te gaan wat het beste is voor Emma. Op het platform CCE gaat de verhaal verder. Orthopedagoog en CCE-consulent Floor Koreman legt haar oor te luister bij alle partijen om te achterhalen wat Emma kan helpen. Floor: “Emma’s ouders kwamen moegestreden op me over. Zij hadden al een ingewikkelde zoektocht achter de rug met veel betrokken partijen. Tijdens het gesprek met het CJG, Spirare (ontwikkelplek voor hoogbegaafde schooldrop-outs) en Emma’s ouders was de spanning voelbaar. Ondanks alle dilemma’s had iedereen de intentie om een oplossing te vinden die past bij de behoeften van Emma.” Omdat er weinig zicht was op het emotioneel welbevinden en de draagkracht van Emma, besluit Floor daar onderzoek naar te doen. Ze ontmoet en observeert Emma thuis en op Spirare, bevraagt alle betrokkenen en gaat aan de slag met Emma.

> Naar artikel