NVO Nieuws 12-11-2021

Actietraject Cao Jeugdzorg

Vakbonden FBZ, FNV en CNV en Jeugdzorg Nederland onderhandelen al maanden over een nieuwe Cao Jeugdzorg. 

null

Op 26 oktober liepen de onderhandelingen voor de Cao Jeugdzorg vast. Op 3 november hebben de vakbonden FBZ, FNV en CNV met een ultimatumbrief aan Jeugdzorg Nederland een uiterste poging ondernomen tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao. In het ultimatum hebben de bonden opnieuw uiteengezet waarom de eisen van de jeugdzorgprofessionals niet meer dan redelijk zijn. Op 9 november heeft Jeugdzorg Nederland laten weten niet in te gaan op de eisen die de bonden hebben gesteld. Dat betekent dat de bonden een actietraject voorbereiden.

Samen met jeugdzorgprofessionals zetten we komende tijd kracht bij dat een goede cao voor de jeugdzorg echt nodig is. Immers, #goedecaoisgoedejeugdzorg.

Op donderdag 11 november heeft FNV met werknemers en in aanwezigheid van FBZ en CNV een lichtjestocht bij Jeugdzorg Nederland georganiseerd. FBZ had geen juridische aanzegging gedaan voor deze actiebijeenkomst omdat het ultimatum op dat moment nog niet verstreken was. Om deze reden had FBZ de leden van de aangesloten beroepsverenigingen niet opgeroepen naar Utrecht te komen, maar FBZ was wel zichtbaar aanwezig bij de actie. Op 29 november organiseerde de FNV een tweede actiedag, dit keer op het Malieveld in Den Haag.

Met de bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen is een Sinterklaasactie op touw gezet. NVO leden vallend onder de Cao Jeugdzorg ontvingen op 30 november een mail over deze Sinterklaasactie met o.a. een gedicht. Jeugdzorgprofessionals kunnen het gedicht aanbieden aan hun werkgever. Hierin legt de Sint haarfijn uit aan Jeugdzorg Nederland wat nou eigenlijk goed werkgeverschap inhoudt. Werkgevers hebben immers hetzelfde belang als de Sint: aandacht en goede zorg voor onze jeugd. > Meer informatie over de Sinterklaasactie

De NVO is aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ, die de belangen behartigt van zo’n 34.000 hoogopgeleide professionals in de zorg. Voor meer informatie over het actietraject voor de Cao Jeugdzorg heeft FBZ antwoorden op de meest gestelde vragen op een rij gezet in een FAQ.