Congres 18-09-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

NVO-Webinar Handreiking Zorgvuldig verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten bij jeugdhulp

NVO Webinar over de nieuw verschenen Handreiking ‘Zorgvuldig verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten bij jeugdhulp’.

Dit webinar wordt verzorgd door de auteurs van de handreiking:

  • mr. Mirthe Maessen, adviseur juridische en beroepsethische zaken NVO
  • mr. Alice Broersma, jurist Accare
  • ing. Maarten Wetterauw, directeur Molendrift en bestuurslid NVO tot juni 2023, Beweging van Nul

Met drs. Jurja Steenmeijer, beroepsethisch adviseur BPSW, als dagvoorzitter/gespreksleidster.

De sprekers leiden in de webinar de deelnemers, met behulp van casuïstiek, door de handreiking heen. Behandeld wordt:

  • Welke wetgeving van toepassing is bij het delen van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht. En welke algemene beginselen en grondslagen voor informatie uitwisseling daaruit volgen.
  • Waarom het standaard uitvragen van zorginhoudelijke informatie uit het hulpverleningsdossier (bijvoorbeeld bij alle verlengingsverzoeken) niet is toegestaan en toestemming door de ouders en/of jeugdige is daarvoor meestal geen oplossing is.
  • De verschillende routes die ouders en/of jeugdige kunnen doorlopen. Bijvoorbeeld een hulpvraag bij een wijkteam/gemeente of via de huisarts en wat dat betekent voor de informatieverstrekking.
  • De gemeenten hebben verschillende taken en kunnen informatieverzoeken ‘met verschillende petten op’ doen. De petten (bijvoorbeeld hulpverlener, casusregisseur of beslisser over jeugdhulp) bepalen welke informatie gevraagd mag worden. Hier maken we ook duidelijk waarom bepaalde combinaties van taken onwenselijk zijn.
  • Hoe en waarom het borgen van de kwaliteit van de jeugdhulp door gemeenten beter kan plaatsvinden via het gesprek  met jeugdhulpaanbieders over populatie kentallen en trends dan de kwaliteit trachten te beïnvloeden via het sturen op individuele beschikkingen/toeleidingen/voorzieningen.

Accreditatie is aangevraagd voor Psychologen en Orthopedagogen - NIP K&J / NVO. 

Dit (gratis) webinar is enkel toegankelijk voor leden van de NVO en leden van de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (BPSW, NVO, NIP, NVvP, AJN, V&VN, LHV, NVK, Bv Jong, LVVP en FVB).

Na 18 september wordt het webinar online gezet zodat ook niet leden van de SBJ het kunnen terugkijken.Locatie:
Online
Kosten:
Tarief NVO-lid (gratis): Gratis
SBJ-lid (gratis): Gratis
Accreditatie:
Dit webinar is geaccrediteerd: K&J opleiding - overige taken 0.5 punt K&J/OG herregistratie -1 punt


Inschrijving niet meer mogelijk
NVO-Webinar Handreiking Zorgvuldig verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten bij jeugdhulp
18 september 2023, 17:00 uur - 18:00 uur
Webinar Handreiking Zorgvuldig verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten bij jeugdhulp
18 september 2023, 17:00 uur - 18:00 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid