Externe activiteit 09-09-2024 - 12-09-2024 Openbaar

Vat van zelfwaardering training najaar 2024

In september 2024 starten 2 nieuwe trainingen (zowel een online als fysieke training) van het ‘Vat van Zelfwaardering’. De fysieke training ‘Vat van zelfwaardering’ wordt gegeven door Gertjan van Zessen in Amersfoort, de online training ‘Vat van Zelfwaardering en LVB’  wordt gegeven door Welmoed Visser-Korevaar. 

Vat van Zelfwaardering is een op zichzelf staand psychologisch model voor gedragsverandering. Het is ontwikkeld door Dr. Gertjan van Zessen, psycholoog en seksuoloog NVVS, als nieuw behandelmodel voor mensen met taaie gedragsverslavingen. Inmiddels wordt de methode ingezet bij een breed scala aan psychische, psychiatrische en psychosociale problematiek. Het doel van het model is mensen te helpen in het opbouwen van een hogere zelfwaardering. De methode is inmiddels ruimschoots in verslaglegging en opleidingen vastgelegd en voldoende uitgekristalliseerd voor een systematische overdracht aan ervaren hulpverleners. In de training wordt ruim aandacht besteed aan deze bredere toepasbaarheid, mede op inbreng van casuïstiek door deelnemers. Er zijn inmiddels vele ervaren hulpverleners opgeleid in de methodiek van het vat van zelfwaardering.

De methode is voor mensen met LVB, met name effectief vanwege de concrete en visuele insteek. Er wordt minder beroep gedaan op het vermogen om gedachten, patronen of emoties te verbaliseren, en er hoeft niet of nauwelijks teruggekeken worden op de achtergronden of redenen van (onwenselijk) gedrag. Bovendien is de behandeling goed te structureren in een protocol en is het mogelijk op relatief eenvoudige wijze de naaste omgeving van de cliënt (begeleiders, ouders) in te zetten om de techniek te versterken en te borgen.


Locatie:
LIVE Amersfoort en Online

Nu inschrijven
Vat van zelfwaardering training najaar 2024
9 september 2024, 7:00 uur - 12 september 2024, 14:00 uur
Vat van zelfwaardering training najaar 2024
9 september 2024, 7:00 uur - 14:00 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid