Externe activiteit 01-11-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis

Soms past de problematiek van een patiënt niet in één vakje. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een psychische stoornis en een verslaving. Of een verslaving en een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar wat als de problematiek nóg complexer is? Wat als de problematiek van de patiënt zelfs niet in twee vakjes past? Dat is het geval bij triple problematiek, oftewel het samengaan van een LVB, verslaving en psychische stoornis.

Veel hulpverleners krijgen te maken met triple problematiek. De zorg voor deze patiënten vraagt veel van hen. Er is nog maar weinig bekend over triple problematiek en richtlijnen voor diagnostiek en behandeling ontbreken. De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe je goede zorg kunt leveren voor patiënten met triple problematiek. Centraal staat daarin de samenhang tussen de verschillende deelaspecten van triple problematiek. Aan de hand van wetenschappelijke informatie en praktijkervaring wordt omschreven waar het om gaat in de zorg voor patiënten met triple problematiek en worden handvatten gegeven voor de praktijk. Onderwerpen als communicatie en bejegening, begeleiding en behandeling, verwijzen en samenwerken passeren de revue.

Wil je graag meer te weten komen over de combinatie LVB en verslaving in een 3- daagse blended cursus? Op 10 oktober 2023 start de cursus BLENDED Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving. Klik hier voor alle informatie over die cursus


Locatie:
CCD Arnhem
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend door: NIP K&J/NVO: 6 punten herregistratie | NIP K&J/NVO: 2 punten diagnostiek | NIP K&J/NVO: 0.5 punten behandeling | NIP K&J/NVO: 0.5 punten overige taken.

Nu inschrijven
Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis
1 november 2023, 9:00 uur - 16:30 uur
Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis
1 november 2023, 9:00 uur - 16:30 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid