Workshop 27-11-2024 Geaccrediteerde activiteit Voor NVO leden

NVO webinar: Supervisie als een meerstemmige, professionele reis

Supervisie is een belangrijk onderdeel van de werkpraktijk en van opleidingstrajecten. Supervisie vraagt een specifieke deskundigheid en methoden om de supervisant opnieuw op weg te helpen, te inspireren of om zijn professioneel handelen te bevorderen.


Inhoud webinar

Tijdens dit webinar zetten we een aantal narratieve en systemische principes in als leidraad voor onze supervisiegesprekken en het supervisieproces. We stappen samen in een proces dat moeilijkheden, fricties of belemmeringen in het hulpverleningsproces en casuïstiek externaliseert, exploreert en engageren ons in het speuren naar rijkere omschrijvingen en verhalen die een meer gelaagd, relationeel begrijpen van de moeilijkheden en rijkere professionele identiteitsconclusies mogelijk maken.

We denken na over hoe we meerstemmigheid in onze supervisiepraktijk kunnen realiseren en hoe we supervisanten kunnen verbinden met wat en wie waarden-vol voor hen is/zijn en dit zowel binnen individuele als groepssupervisie.

We staan daarbij stil bij de mogelijkheden van een gelijkwaardige positie als supervisor met bijzondere aandacht voor de daarbij horende professionele betogen en stilzwijgende normen die de supervisor en supervisant in hun greep kunnen hebben.

Deze verschillende wegen zijn doorspekt met een veelheid aan methodieken (externaliseren, consulting your consultants, remembering gesprekken, …). Ze worden gedemonstreerd en geïllustreerd gebruik makend van eigen casuïstiek en gespreksopnames.


Docent: Sabine Vermeire

Systeemtheoretisch en narratief psychotherapeut, opleider, supervisor en staflid aan de Interactie-Academie vzw. te Antwerpen. Expertiseterreinen zijn werken met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen in zorgwekkende omstandigheden en het werken met creatieve methodieken als het praten stokt. Zij publiceerde over deze thema’s en engageerde zich in meerdere projecten binnen dit veld. Zij is tevens erkend supervisor LVSC, Vaktherapie, NVRG, BVRGS en aan The Institute of Narrative Therapy (UK)Doelgroep: NVO geregistreerde supervisoren


Locatie:
Online via Zoom (u ontvangt de link ongeveer 1 week voor aanvang van dit webinar)
Kosten:
NVO-lid 15: €15.00
Meer informatie:
Neem contact op met
Lisette de Jong
Accreditatie:
Deze bijeenkomst is geaccrediteerd: 2 punten Herregistratie supervisor OG, OG en NIP K&J

NVO webinar: Supervisie als een meerstemmige, professionele reis
27 november 2024, 18:00 uur - 20:00 uur
Supervisorenbijeenkomst november
27 november 2024, 18:00 uur - 20:00 uur

Deze activiteit is alleen voor NVO Leden

Deze activiteit wordt exclusief voor NVO leden aangeboden.
Ben je lid? Dan kun je inloggen om de registratie te vervolgen

Lid worden