Externe activiteit 11-03-2024 - 13-09-2024 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

King nascholing: Supervisoren opleiding NVO Orthopedagoog-generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog

De supervisoren opleiding voor NVO Orthopedagoog-generalist en NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog biedt een stapsgewijs supervisietraject waarin alle belangrijke aspecten aan bod komen. Tijdens de opleiding wordt er ingegaan op de definitie van supervisie en het verschil tussen supervisie en andere begeleidingsvormen, zoals coaching. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de eigenschappen van een supervisor, persoonlijke leerdoelen, diverse fasen in een supervisietraject, en werkvormen voor het leren reflecteren.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij supervisie in groepjes, theoretische modellen over reflecteren en supervisie, werken met mensen met een andere etnische achtergrond, het beoordelen van supervisanten en het werken met weerstand. De supervisor in opleiding begeleidt gedurende het hele traject minimaal één supervisant en oefent met de besproken onderwerpen en literatuur. Het leren omgaan met persoonlijke knelpunten en successen staat centraal.

De opleiding is gericht op het verbinden van theorie en praktijk. Naast het bespreken van literatuur en ervaringen, wordt er geoefend met verschillende werkvormen en wordt elk thema aan de hand van casuïstiek nader uitgediept. De opleiding voldoet aan de richtlijnen van de NVO en biedt handvatten voor het begeleiden van casusbeschrijvingen en het ontwikkelen van kwaliteiten als gedragswetenschapper.

Kortom, de supervisoren opleiding voor NVO Orthopedagoog-generalist en NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog biedt een compleet traject waarin alle belangrijke aspecten van supervisie aan bod komen en waarin theorie en praktijk met elkaar worden verbonden.

Opleidingsdata:

  • Cursus van 11 mrt 2024 - 18 nov 2024
  • Cursus van 13 sep 2024 - 16 mei 2025

Locatie:
BCN Arena Amsterdam en Zoom
Accreditatie:
Meer informatie: https://www.kingnascholing.nl/cursussen/supervisoren-opleiding-nvo-orthopedagoog-generalist-en-kinder-en-jeugdpycholoog-marije-van-oostendorp#accreditations

Inschrijving niet meer mogelijk
King nascholing: Supervisoren opleiding NVO Orthopedagoog-generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog
11 maart 2024, 8:30 uur - 13 september 2024, 14:45 uur
Supervisoren opleiding NVO Orthopedagoog-generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog
11 maart 2024 - 13 september 2024, 8:30 uur - 14:45 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid