Externe activiteit 23-05-2024 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Fortior: Aan de slag met model 'De Draad' bij cliënten met een ernstig (meervoudige) vb

Een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking maakt dat je je moet toespitsen op prille ontwikkelingsdoelen. In het model en de methode de draad ga je daarom aan de slag met de ingangen het spoor, de poort, actie-reactie en samen doen. Deze geven handvatten om verbinding te maken en te observeren hoe de persoon verbinding maakt. Probleemgedrag bij deze doelgroep leidt vaak tot vrijheidsbeperkende maatregelen en beheersing, terwijl de draad juist vanuit verbinding wil zoeken naar (het begin van) een draadje.


Locatie:
De studiedag vindt plaats in Utrecht
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend door: accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG: K&J/OG herregistratie 6; Opleiding-behandeling 1,5; Opleiding-diagnostiek 1,5. Deze accreditatie wordt overgenomen door SKJ.

Inschrijving niet meer mogelijk
Fortior: Aan de slag met model 'De Draad' bij cliënten met een ernstig (meervoudige) vb
23 mei 2024, 7:30 uur - 14:15 uur
Studiedag: Aan de slag met model 'De Draad' bij cliënten met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking
23 mei 2024, 7:30 uur - 14:15 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid