Externe activiteit 07-03-2024 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Studiedag Aan de slag met het model 'De Draad', met begeleiders, leerkrachten, ouders en cliënten

De draad is ontwikkeld door Gerrit Vignero en bouwt verder op het werk van Anton Došen en Jacques Heijkoop. De methode wil je helpen om een goede afstemming te zoeken met de cliënt of leerling en om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in gesprekken met ouders.

Een sterk punt van de draad is dat je stap voor stap het eigen verhaal van een cliënt of leerling kunt ontdekken. Bij vastgelopen begeleidingssituaties kun je zoeken naar de kwetsbare plekjes in de draad. Vervolgens kun je de ondersteuning beter afstemmen op wat de leerling of cliënt nodig heeft.

De methode van de draad kun je gebruiken bij mensen met en zonder een verstandelijke beperking, bij kinderen en ouderen, thuis of op school en in dagbestedings- en woongroepen. Gerrit Vignero reikt je allerlei mogelijkheden aan  waarmee je het gesprek met ouders, leerkrachten, begeleiders en cliënten kunt voeren 


Locatie:
Deze studiedag zal plaatsvinden in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend door: Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG voor het volgend aantal punten: herregistratie: 6 punten/Opleiding- diagnostiek: 3 punten. De accreditatie van NIP K&J / NVO OG wordt overgenomen door het SKJ.

Inschrijving niet meer mogelijk
Studiedag Aan de slag met het model 'De Draad', met begeleiders, leerkrachten, ouders en cliënten
7 maart 2024, 8:30 uur - 15:30 uur
Studiedag Aan de slag met het model van 'De Draad', met begeleiders, leerkrachten, ouders en cliënten
7 maart 2024, 8:30 uur - 15:30 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid