Externe activiteit 14-04-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Stichting Dyslexie Nederland: Congres ‘Scherp stellen op dyslexie’

Ernstige problemen met lezen en spellen gaan vaak samen met andere problematiek. Met de invoering van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie en het Protocol PDDB 3.0 zullen kinderen met meer complexe problematiek aangemeld worden voor de dyslexiezorg.

Comorbide problemen kunnen het zicht op de herkomst van de problemen met lezen en spellen bemoeilijken en daarmee het zicht op diagnostiek en behandeling. In deze conferentie leggen we de nadruk op het belang van klinisch redeneren bij diagnostiek en behandeling. Wat doe je als de criteria en de persoon niet naadloos op elkaar aansluiten? Daar gaan we na vier korte inleidingen, met elkaar over praten.  

De dag begint plenair met de inleidingen over comorbiditeit en over klinisch redeneren. In de middag worden workshops gehouden waarin gezamenlijk gevallen worden besproken met een vermoeden van dyslexie in combinatie met o.a. meertaligheid, LVB, rekenen en sociaal emotionele problematiek. Bij de bespreking van gevallen staat het klinisch redeneren voorop.

Dit congres wordt georganiseerd met medewerking van o.a. Prof. Elise de Bree (UU), Dr. Tijs Kleemans, Prof. Peter de Jong (UvA) en Drs. Ellen Loykens (Molendrift).


Locatie:
Buitenplaats Kameryck
Oortjespad 3
Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd bij NIP en NVO

Inschrijven nog niet mogelijk
Stichting Dyslexie Nederland: Congres ‘Scherp stellen op dyslexie’
14 april 2023, 7:30 uur - 15:00 uur , Kamerik
Stichting Dyslexie Nederland: Congres ‘Scherp stellen op dyslexie’
14 april 2023, 7:30 uur - 15:00 uur , Kamerik

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid