Externe activiteit 06-06-2024 - 20-06-2024 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

PAO - Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT)

PAO biedt NVO-leden een speciale korting van 5% op het inschrijfbedrag

Ontwikkelingspsychologie, breinontwikkeling, screening en eerste stabilisatie begeleiding bij VCT.

In deze cursus leer je hoe je vroegkinderlijke chronische traumatisering (VCT) herkent. Welke effecten heeft het op de (brein-)ontwikkeling en wat zijn daarvan de consequenties?

Je krijgt een goed en wetenschappelijk onderbouwd beeld van de trauma gerelateerde symptomen en klachten bij in de kinderjaren chronisch getraumatiseerden. Je leert vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de hulpvraag en hoe deze symptomen schuil kunnen gaan onder een scala aan psychische, lichamelijke en sociale klachten. Die klachten leer je herkennen.

Je leert hoe vroege traumatisering en de eerste relaties in de vroege kindertijd de ontwikkeling van gehechtheid bepalen en wat de gevolgen zijn voor de psychische, neurofysiologische- en breinontwikkeling in relatie tot complexe trauma-gerelateerde stoornissen in de volwassenheid. Je krijgt zicht op de invloed van de traumatiseringscontext op psychotraumaproblematiek. We staan stil bij hoe gedesorganiseerde gehechtheidspatronen en onverwerkte vroege traumatische ervaringen tot uiting kunnen komen in het autobiografische verhaal van de cliënt.

Je leert een eerste stabilisatiebegeleiding te bieden in het omgaan met triggers en stressoren in het dagelijks leven en de cliënt handvatten te bieden in de weg naar herstel. De kennis hiervan maakt dat je een goed onderbouwde screening kunt doen en zorg kunt dragen voor de eerste stabilisatiebegeleiding. Je krijgt zicht op een mogelijk vervolgtraject voor diagnostiek en behandeling.

Deze cursus is onderdeel van de Trauma Academie. Je kunt de cursus los volgen of, afhankelijk van jouw vooropleiding, als eerste module in een volledige opleiding tot VCT Expert – level 1 of VCT Master.


Locatie:
Deze opleiding zal plaatsvinden in Amersfoort
Accreditatie:
NVO-OG/NIP-KJ (543383): 19,5 herregistratie 7,5 behandeling 12,0 diagnostiek 12,5 extra literatuurstudie

Inschrijving niet meer mogelijk
PAO - Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT)
6 juni 2024, 8:00 uur - 20 juni 2024, 15:00 uur
PAO - Basiscursus Vroegkinderlijk Chronisch Trauma (VCT) (startdatum 6 juni 2024)
6 juni 2024, 8:00 uur - 15:00 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid