Studiedag 30-01-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

NVO/NIP: WZD in het onderwijs

Kennisdeling over de handreiking ‘Wet zorg en dwang in het onderwijs’ en de handreiking  ‘Fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs’ voor zorg- en onderwijs professionals. Dit webinar wordt georganiseerd door NVO en NIP in samenwerking met PO-Raad en is bedoeld voor NVO- en NIP-leden werkzaam in het onderwijs en/of de zorg. 

De Wet zorg en dwang (Wzd) volgt de persoon. Dit wil zeggen dat een Wzd-zorgaanbieder onvrijwillige Wzd-zorg, indien verantwoord, overal kan toepassen, bijvoorbeeld op school. Dit betekent dus iets voor scholen die bereid zijn uitvoering te geven aan Wzd-zorgplannen. Maar wanneer is de Wzd nu echt van toepassing in het onderwijs? Wat moet je als orthopedagoog/psycholoog werkzaam in het onderwijs en/of zorg weten van de reikwijdte van deze wet binnen het onderwijs? Wanneer handel je op basis van deze wet en wanneer op basis van een schoolprotocol en/of de richtlijn ‘fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs’. Hoe kunnen zorgprofessionals en onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek hierover en van elkaar leren?

Aan de hand van voorbeelden uit zowel het onderwijs als de zorg praten Machteld Rohn (beleidsadviseur PO-Raad), Lydia Janssen (gezondheidszorg jurist), Odeth Bloemberg (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP) en Sjaak Grooteboer (beleidsadviseur ’s Heeren Loo) je bij over de reikwijdte en inhoud van de handreiking ‘wet zorg en dwang in het onderwijs’ en de richtlijn ‘fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen in het onderwijs’. Vergroot je kennis en bewustzijn rondom dit thema en meld je hier aan voor het webinar op 30 januari van 19.00 – 20.30 uur.

Programma:
19.00 - 19.05      Welkom en korte introductie op het programma

19.05 - 19.20      Wanneer is er sprake van fysiek ingrijpen in het onderwijs?
Toelichting bij de richtlijn ‘fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs’ door Machteld Rohn, beleidsadviseur PO-Raad

19.20 - 19:35      Wanneer is er sprake van onvrijwillige zorg volgens de Wet zorg en dwang in het onderwijs?Toelichting bij de Handreiking ‘Wet zorg en dwang in het onderwijs’ door Lydia Janssen, gezondheidszorg jurist

19.35 - 20.00     Leren uit de praktijk
Door Sjaak Grooteboer, beleidsadviseur en trainer Wzd bij ’s Heeren Loo en Odeth Bloemberg, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

20.00 - 20.25      Vragen uit de chat
20.20 - 20.30      Afsluiting

Deelname alleen voor NVO-leden en NIP-leden.
Het webinar is gratis en wordt opgenomen.
Kosten:
NVO/NIP-lid: Gratis
Meer informatie:
Neem contact op met
Ingeborg van Impelen
Bekijk de website
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend!


Inschrijving niet meer mogelijk
NVO/NIP: WZD in het onderwijs
30 januari 2023, 18:00 uur - 19:30 uur
NVO/NIP WZD
30 januari 2023, 18:00 uur - 19:30 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid