Externe activiteit 24-01-2022 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

NVO/NIP: Webinar serie Complexe scheidingen

Als niemand het wil, maar het tóch gebeurt - Waarom systemen niet werken als ze niet samenwerken.

null

Voor iedereen die in z’n werk met complexe ouderlijke scheidingen te maken heeft – van orthopedagoog tot advocaat en rechter, van mediator tot schuldhulpverlener, van verloskundige tot psycholoog – organiseren NVO en NIP drie webinars. Hierin worden thema’s besproken die in complexe scheidingen van ouders aan de orde zijn: systeemgericht denken en complexiteit, juridische en ethische aspecten en het tijdig inschatten van de mogelijkheden en grenzen van diverse interventies. Deze webinars vormen de aanloop naar het symposium van NVO/NIP over systeemgericht werken in complexe scheidingen in mei of juni 2022.

Webinar 1:  maandag 24 januari 2022      

Spreker drs. J.A. Tak

Het eerste webinar gaat in op de systeemtheorie: wat is een systeem en wat maakt systemen bijzonder en complex? Waarom is het belangrijk om bij scheidingen in die termen te denken en te onderzoeken? Met welke systemen heeft een hulpverlener te maken, en hoe interacteren die met elkaar? Hoe is het mogelijk dat in een systeem iedereen z’n uiterste best doet professioneel te handelen maar dat het eindresultaat niet altijd voldoet aan professionele standaards?

De theorie van de Complex Dynamische Systemen biedt daarvoor een denkkader. Het model van Belsky, veel gebruikt om orde te scheppen in complexe situaties, krijgt in dit webinar enige uitbreiding. Een aantal concrete voorbeelden wordt ontleend aan het rapport ‘Onmacht’, in oktober 2021 gepubliceerd in opdracht van de gemeente Amsterdam (https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorg-jeugd/artikelen/onderzoek-calamiteit-amsterdam-oost/). Ook worden er verbanden gelegd met het rapport van het ‘Expertteam Ouderverstoting en Complexe Omgangsproblematiek’ (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/04/bijlage-1-adviesrapport-expertteam-ouderverstoting-complexe-omgangsproblematiek-januari-2021).

Webinarreeks

Dit webinar is onderdeel van een webinarreeks. De volgende webinars vinden plaats op 10 maart (thema: juridische en ethische aspecten) en 11 april 2022 (thema: het tijdig en juist inschatten van de mogelijkheden en grenzen van diverse interventies in het gezinssysteem).  Deze webinars vormen de aanloop naar het symposium van NVO/NIP over systeemgericht werken in complexe scheidingen in mei of juni 2022.

Terugkijken

Het webinar is na afloop door NVO-leden terug te kijken via https://mijn.nvo.nl/publicaties/webinars en voor NIP-leden via www.psynip.nl/webinars.

Deelnamekosten

NVO/NIP leden €10
Niet leden        €20Locatie:
Online
Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd voor Kinder- en Jeugdpsychologen NIP, NVO Orthopedagoog, NVO orthopedagoog-generalist en bij de MfN. De accreditatiepunten worden toegekend wanneer je live bij het gehele webinar aanwezig was en kunnen niet worden toegekend bij het terugkijken van de opname.

Inschrijving niet meer mogelijk
NVO/NIP: Webinar serie Complexe scheidingen
24 januari 2022 - 24 januari 2022, 19:00 uur - 20:15 uur
NVO/NIP: Webinar serie Complexe scheidingen
24 januari 2022, 19:00 uur - 20:15 uur

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid