Externe activiteit 17-01-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

LVB Vat van zelfwaardering training januari 2023

De methodiek van het vat van zelfwaardering blijkt goed te werken bij jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Het model is voor deze groep mensen met name effectief vanwege de concrete en visuele insteek. 

In acht bijeenkomsten van vier uur worden theorie en praktijk van het werken met het Vat van Zelfwaardering behandeld, waarna men in staat is om zelfstandig een behandeling uit te voeren. Vanaf de eerste les wordt men geacht voor zichzelf met de methode aan de slag te gaan en deze ook bij cliënten te introduceren. Er is in de opleiding veel ruimte en aandacht voor casuïstiek. Probleemgebieden die in en na de training behandeld kunnen worden met deze methode: gedrags- en beheersingsproblemen (agressie, eten, seks, grensoverschrijdend gedrag, internet, gokken, zelfverwonding), seksuele problematiek en relatieproblemen, omgaan met stress en andere problemen die te maken hebben met een lage zelfwaardering. Er zijn regelmatig terugkombijeenkomsten. 


Locatie:
Online
Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd

Inschrijving niet meer mogelijk
LVB Vat van zelfwaardering training januari 2023
17 januari 2023, 11:30 uur - 15:30 uur
LVB Vat van zelfwaardering training januari 2023
17 januari 2023, 11:30 uur - 15:30 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid