Externe activiteit 05-04-2024 - 09-10-2024 Openbaar

Medilex: Jeugdrecht: minderjarigen in de zorg

Medilex biedt NVO-leden een speciale korting van 50 euro!

Voor iedereen die met of voor jeugdigen werkt is het jeugdrecht van belang. Ook in jouw werk als (zorg)professional kan het dus een belangrijke rol spelen. 

Want mag je, rekening houdend met de privacy van de jeugdige, zomaar (medische) informatie delen met de ouders of andere instanties als zij daar om vragen? En in hoeverre moet je ouders toestemming vragen voor een (medische) behandeling?

Deze vragen inzake toestemming en privacy komen aan bod, maar er wordt ook uitgebreid stilgestaan bij het jeugdhulpstelsel en kinderbescherming. Op welke momenten is bijvoorbeeld welke jeugdhulp, eventueel gedwongen, mogelijk? En wat doe je als je een verdenking hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling?

Tijdens de cursus gaan we in op de volgende onderwerpen:  
✔️ De achtergronden en uitgangspunten van het jeugdhulpstelsel 
✔️ Ouderschap en gezag 
✔️ Toestemming, informatie-uitwisseling en beroepsgeheim 
✔️ De meldcode kindermishandeling: wanneer en waarom maak je een melding? 

In deze interactieve cursus wordt de (juridische) theorie behandeld, maar ook de vertaalslag naar de praktijk staat centraal. Uiteraard is er ook ruimschoots de tijd voor eigen ingebrachte casuïstiek en vragen.

Voorjaarseditie: vrijdag 5 en 12 april 2024
Najaarsedtie: woendsag 2 en 9 oktober 2024

Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd voor (Kinder- en jeugd)psychologen / Orthopedagoog-Generalist (NIP NVO):

10 punten herregistratie
5 punten opleiding-overige taken


Locatie:
La Vie Meeting Center Utrecht

Inschrijving niet meer mogelijk
Medilex: Jeugdrecht: minderjarigen in de zorg
5 april 2024, 7:30 uur - 9 oktober 2024, 14:00 uur
Jeugdrecht: minderjarigen in de zorg
5 april 2024 - 9 oktober 2024, 7:30 uur - 14:00 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid