Externe activiteit 08-11-2021 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Het aanpakken van perfectionisme als transdiagnostisch kenmerk

In deze eendaagse cursus staan we stil bij de beschrijving , diagnostiek en etiologie van het aanpakken van perfectionisme als transdiagnostisch kenmerk en bieden we handvatten in de behandeling van perfectionistische patiënten.

Inhoud

Perfectionisme is een persoonlijkheidskenmerk dat we kunnen omschrijven als een tweesnijdend zwaard. Enerzijds zorgt het ervoor dat perfectionisten erg ambitieus en volhardend zijn, maar anderzijds kan het er ook voor zorgen dat hun rigide streven hen in de problemen brengt. Het aanpakken van perfectionisme als transdiagnostisch kenmerk verhoogt de kans op diverse klinische problematieken, zoals eetstoornissen, angst, depressie, OCD, en burn-out. Bovendien ervaren hulpverleners perfectionisten niet als de ‘meest makkelijke patiënten’. Ook al zorgt hun perfectionisme ervoor dat ze vastlopen, dan nog lijken patiënten het heel moeilijk te vinden om hun perfectionisme los te laten.

Doelstelling

Na afloop van de cursus ben je in staat om zelf patiënten met een perfectionisme (beter) te behandelen

Opzet

Aan de hand van het cognitief gedragstherapeutisch kader zoals voorgesteld door Roz Shafran, aangevuld met inzichten uit de acceptance and commitment therapie. De werkvorm is interactief, wordt ondersteund met een goed uitgewerkte PowerPoint presentatie, oefeningen, casusmateriaal (ook eigen casuïstiek) en ondersteunende filmpjes.


Locatie:
CCD Arnhem
Oude Oeverstraat 120, etage 3,
6811 JZ, Arnhem
Bekijk op kaart
Meer informatie:
Bekijk de website
Accreditatie:
NIP K&J/NVO: 6 punten herregistratie, 2 punten behandeling, 1 punt diagnostiek

Inschrijving niet meer mogelijk
Het aanpakken van perfectionisme als transdiagnostisch kenmerk
8 november 2021 - 8 november 2021, 8:00 uur - 15:00 uur , Arnhem
Het aanpakken van perfectionisme als transdiagnostisch kenmerk
8 november 2021, 8:00 uur - 15:00 uur , Arnhem

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid