Externe activiteit 27-06-2024 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

CCD: EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten

Op basis van wetenschappelijke studies en de reeds goed geëvalueerde Affect Regulatie Training voor volwassenen werd aan de Universiteit Gent een nieuw protocol ontwikkeld dat focust op het stimuleren van emotieregulatie vaardigheden bij kinderen en adolescenten.

Emotieregulatie is als transdiagnostisch mechanisme betrokken bij verschillende vormen van psychopathologie. Dit maakt het huidige protocol ruim inzetbaar in de klinisch praktijk.

Inhoud
Het doel van deze cursus is het opleiden van klinische hulpverleners in het EuREKA protocol. Hierbij wordt er gefocust op wanneer het protocol wordt toegepast (indicatiestelling, inclusie en doelen), de inhoud van het protocol, de toepassingen van deze inhoud en het bespreken van mogelijke valkuilen/hindernissen. De inhoud bestaat uit zeven belangrijke emotieregulatie vaardigheden, namelijk ontspannen, bewust worden van emoties, aanvaarden van emoties, zichzelf op een liefdevolle manier ondersteunen, het analyseren van een situatie en het actief veranderen van een emotie. In deze cursus wordt de rationale, theoretische achtergrond en specifieke toepassing van elke vaardigheid doorlopen en beoefend vanuit hulpverlener- en cliëntperspectief.

N.B. De theoretische inleiding van de cursus is vooraf opgenomen. Dit is een combinatie van powerpoint slides en presentaties van de docenten. Deze duurt circa 2 uur. Van de deelnemers aan de cursusdag wordt verwacht dat zij deze video vooraf hebben bekeken.

Na afloop van de cursus heeft u recht op toegang tot de EuREKA-website waarop trainingsmateriaal zoals filmpjes, geluidsfragmenten en materialen te downloaden zijn


Locatie:
Online
Accreditatie:
Accreditatie is o.a. toegekend door: NIP K&J/NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen: 9 punten herregistratie, 3.5 punten behandeling, 0.5 punten diagnostiek, 0.5 punten Overige taken

Inschrijving niet meer mogelijk
CCD: EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten
27 juni 2024, 7:00 uur - 14:30 uur
EuREKA: EmotieREgulatie training bij Kinderen en Adolescenten (27 juni 2024)
27 juni 2024, 7:00 uur - 14:30 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid