Externe activiteit 12-03-2024 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Studiedag Emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking

Tijdens deze studiedag geeft Lex Wijnroks een kort overzicht van nieuwe kennis op het gebied van de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling bij zich normaal ontwikkelende kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ook zal hij een aantal methodische en ethische bezwaren van de ontwikkelingsgerichte benadering bespreken. Deze modellen onderschatten namelijk de normale ontwikkeling en leiden mogelijk tot een onjuiste inschatting van de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking. 

Voorbeelden van modellen die deze bezwaren niet hebben, zijn het stressmodel en de zelf-determinatie theorie. Beide laatste modellen staan de laatste jaren steeds meer in de belangstelling, zowel nationaal als internationaal. Aan het eind van de studiedag kunnen de deelnemers een casus inbrengen en gaan ze samen met Lex kijken hoe deze modellen zijn toe te passen op een praktijkgeval.


Locatie:
Deze studiedag zal plaatsvinden in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.
Accreditatie:
Accreditatie is toegekend door: Accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG voor het volgend aantal punten: Herregistratie: 6 punten Opleiding – diagnostiek: 3 punten. De accreditatie van het NIP K&J/NVO OG wordt overgenomen door het SKJ.

Inschrijving niet meer mogelijk
Studiedag Emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking
12 maart 2024, 9:00 uur - 16:00 uur
Emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit een ontwikkelingsneuropsychologisch perspectief
12 maart 2024, 9:00 uur - 16:00 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid