Studiedag 08-03-2022 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Reguliere beroepscode-bijeenkomst maart 2022

'De NVO-beroepscode: weten en wegen?'
Op deze informatie- en discussieavonden zal de spreker u meenemen aan de hand van verschillende casussen zodat u zich de (herziene) beroepscode goed eigen kunt maken. De positie van beide gezaghebbende ouders, de afweging bij een besluit over het doorbreken van het beroepsgeheim, wettelijke meldrechten, het blokkeringsrecht en het stappenplan ‘wat te doen bij vragen/dilemma’s, lastige keuzes’ komen daarbij aan bod. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van casuïstiek. 


Kosten:
Tarief Niet-lid: € 40
Accreditatie:
De bijeenkomst is geaccrediteerd door Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG voor herregistratie 2 punten en K&J/OG opleiding 1 punt overige-taken.

Reguliere beroepscode-bijeenkomst maart 2022
8 maart 2022 - 8 maart 2022, 17:30 uur - 19:30 uur
Beroepscode 2022
8 maart 2022, 17:30 uur - 19:30 uur

Bent u lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid