Externe activiteit 02-09-2021 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Basiscursus Contextuele Therapie - Poppetjes als taal, startdatum 2 september 2021

De Basiscursus Contextuele Therapie is bedoeld om naast verbale therapie en begeleiding ook spelmateriaal te gebruiken als taal. Het spelmateriaal bestaat uit poppetjes, die door het visuele en universele aspect ervan de cliënten en hun emoties veel directer kunnen bereiken. Poppetjes symboliseren immers in elke cultuur mensen en hun gevoelens. De samenwerking tussen therapeut en cliënt bij het visueel in kaart brengen van de gezinscontext en geschiedenis, door middel van poppetjes, creëert een veiligheid waarin er makkelijker bij ervaringen en emoties kan worden gekomen.

Bovendien wordt de taal die deze poppetjes spreken, gevoed door een theoretisch kader, de contextuele therapie. Binnen de systeemtherapie bestaan er meerdere theoretische stromingen, waarvan de contextuele therapie er één is. Met name deze therapievorm richt zich nadrukkelijk op existentiële relaties en het aspect van intrinsieke rechtvaardigheid daarbinnen. Die intrinsieke rechtvaardigheid wordt bepaald door de balans van geven en ontvangen binnen die relaties en ook over generaties heen. Kernbegrip is, naast geven en ontvangen, loyaliteit.

Binnen de basiscursus wordt de contextuele therapie en zijn kernbegrippen vooral vertaald in het direct praktisch toepassen ervan in gezins-/ familie opstellingen met poppetjes. Het oefenen staat centraal, waarbij er telkens middels feedback aanvullend theorie kan worden uitgelegd en opnieuw wordt uitgewerkt in een opstelling met poppetjes. Cursisten zijn daardoor snel in staat om het gebruik van poppetjes in de spreekkamer of bij cliënten thuis toe te passen.


Locatie:
Accreditatie:
Geaccrediteerd bij het NIP / NVO (SKJ)

Inschrijven nog niet mogelijk
Basiscursus Contextuele Therapie - Poppetjes als taal, startdatum 2 september 2021
2 september 2021, 7:00 uur - 15:00 uur , Rotterdam
Basiscursus Contextuele Therapie - Poppetjes als taal
2 september 2021, 7:00 uur - 15:00 uur , Rotterdam

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid