Externe activiteit 01-03-2024 - 14-01-2025 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

King nascholing: Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen

In deze Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen (100 uur) leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Er wordt ingegaan op de kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces, leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, (in ieder geval) de theorieën over klassieke en operante conditionering, en het cognitieve model. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten. 

In deze cursus worden vaardigheden aangereikt voor het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie en voor ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses. Ook leer je het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures, en de uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

Cursusdata:

  • Cursus van 1 mrt 2024 - 13 dec 2024
  • Cursus van 5 mrt 2024 - 19 nov 2024
  • Cursus van 19 mrt 2024 - 12 nov 2024
  • Cursus van 14 jan 2025 - 30 sep 2025

Locatie:
Locatie in Amsterdam. Leiden en Utrecht
Accreditatie:
Voor meer informatie: https://www.kingnascholing.nl/cursussen/basiscursus-cognitieve-gedragstherapie-met-aandacht-voor-kinderen-en-jeugdigen-cgt-100-uur-manon-mostert-uijterwijk#accreditations

Inschrijving niet meer mogelijk
King nascholing: Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen
1 maart 2024, 8:30 uur - 14 januari 2025, 15:15 uur
Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen
1 maart 2024 - 14 januari 2025, 8:30 uur - 15:15 uur

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid