Studiedag 31-03-2023 Geaccrediteerde activiteit Openbaar

Studiemiddag: Is het stil in mij?

In deze middag wordt de rol van (innerlijke) taal bij deze processen onder de loep genomen en bekijken we welke rol ondersteunde communicatie kan spelen. De middag wordt inhoudelijk afgesloten met een unieke inkijk in het leven van mensen met een TOS, met ervaringsdeskundigen. We sluiten de vrijdagmiddag feestelijk af met een netwerkborrel, om elkaar weer fijn live te ontmoeten en kennis te delen.

Wil je (meer) leren over TOS/CMB en in één middag op de hoogte zijn van de recente inzichten op wetenschappelijk gebied? Dan is deze middag bedoeld voor jou! De middag is toegankelijk voor mensen met en zonder voorkennis op het gebied van TOS / CMB.

Taal in het kwadraat: een neuropsychologisch perspectief op taalontwikkelingsstoornissen (TOS)
(Prof. Dr. C. Vissers)
TOS is een neurocognitieve stoornis in het verwerven van taal. Maar taalstoornissen komen bijna nooit alleen. Veel kinderen met TOS kampen met uiteenlopende problematiek, met name op sociaal-emotioneel gebied. Om te komen tot afgestemde zorg en onderwijs is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de verschijnselen die bij TOS passen, en in hun onderlinge samenhang. Het neuropsychologisch perspectief op TOS ontrafelt problemen in termen van interactie tussen taal en andere cognitieve functies en draagt zo bij aan inzicht in de grondslag van TOS. Vanuit dit neuropsychologisch perspectief stel ik dat taalstoornissen niet alleen de dialoog met de buitenwereld beïnvloeden, maar ook de dialoog met de eigen binnenwereld. Vanwege deze dubbele belasting is er bij kinderen met TOS sprake van taalstoornissen in het kwadraat.  

Taal- en communicatieontwikkeling van kinderen met CMB
(
Dr. S. Deckers)
Kinderen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) vormen een zeer diverse groep, maar  delen een belangrijk kenmerk: ze kunnen zich via gesproken of geschreven taal niet goed verstaanbaar maken en/of ze begrijpen de gesproken taal van hun omgeving onvoldoende. Onderliggend aan CMB is een veelheid aan stoornissen en beperkingen, vaak op cognitief, motorisch en/of zintuiglijk vlak. Door hun communicatieve problematiek treden er belemmeringen op in het leren en ontwikkelen en ontstaan er relatief vaak gedragsproblemen. Hoe ontwikkelt bij deze doelgroep de taal? Ondersteunde communicatie (OC) biedt hen, mogelijkheden om zich te uiten én verder te ontwikkelen. De keuze van OC dient op maat te gebeuren, afgestemd op zowel het kind met CMB als zijn/haar communicatiepartners. In deze lezing wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van OC bij kinderen met CMB en zal worden ingegaan op de rol van neuro-socio-cognitieve kerndomeinen in hun communicatieve ontwikkeling.

Struikelend het leven in
(Drs. K. Aussems (Kentalis), mw. M. van Genugten (Kentalis), dhr. J. Vergne (Kentalis), mw. M. Kobesen (Auris) en drs. N. van Tol – Verbeek (Praktijk Zij aan Zij))

Binnen deze laatste en unieke lezing horen we niet over maar van mensen met TOS. TOSKoploper is namelijk een projectgroep van wetenschappelijke en ervaringsdeskundige onderzoekers van Deelkracht (www.deelkracht.nl/toskoploper). Binnen deze projectgroep wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen van jongvolwassenen met een TOS op hun weg naar zelfstandigheid door mensen met een TOS. Je kan lezen over TOS en luisteren naar verhalen over TOS, maar het blijft moeilijk je te verplaatsen in iemand met TOS. Wij maken het je gemakkelijk! Kijk en denk mee! Onderzoekers van TOSKoploper vertellen over hun onderzoeksbevindingen en spelen situaties die uit het leven gegrepen zijn. Jij mag je verplaatsen. Door mee te voelen hoe het is. En mee te denken hoe het beter kan!

Het programma
12:30-13:00u Inloop en ontvangst met koffie/thee

13:00-13:10u Welkomstwoord door drs. I. Noureldin-Hop

13:14-14:10u Eerste lezing door Prof. dr. C. Visser:
"Taal in het kwadraat: een neuropsychologisch perspectief op taalontwikkelingsstoornissen (TOS)"

14:15-15:30u Tweede lezing door dr. S. Deckers:  
"Taal- en communicatieontwikkeling van kinderen met CMB"

15:30-15:45u Korte pauze

15:45-16:45u  Impro-theater door Drs. K. Aussems (Kentalis), mw. M. van Genugten (Kentalis), dhr. J. Vergne (Kentalis), mw. M. Kobesen (Auris) en drs. N. van Tol – Verbeek (Praktijk Zij aan Zij)
"Struikelend door het leven"

16:45-17:30u Afsluiting en (netwerk)borrel 

We hopen je graag te mogen verwelkomen op 31 maart!  

Gratis annuleren kan tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht. 


Locatie:
The Colour Kitchen Utrecht
Prinses Christina 1
3554 JL , Utrecht
Bekijk op kaart
Kosten:
Tarief NVO-lid: Gratis
Tarief Niet-lid: €130.00
Meer informatie:
Neem contact op met
Ingeborg van Impelen
Bekijk de website
Accreditatie:
Deze bijeenkomst is geaccrediteerd!

Inschrijving niet meer mogelijk
Studiemiddag: Is het stil in mij?
31 maart 2023, 11:00 uur - 15:30 uur , Utrecht
31 maart 2023: Is het stil
31 maart 2023, 11:00 uur - 15:30 uur , Utrecht

Ben je lid van de NVO?

Ik ben
NVO Lid
Ik ben
Geen NVO Lid