Zondag 24 april. Kwaliteitsregisters en zichtbaarheid, dat waren de thema’s van onze interne strategiedag met het bureau. Belangrijk voor u, bleek ook uit onze recente ledentevredenheidspeiling. De relatie met SKJ, aantrekkelijke kortingen voor leden en het Landelijk Kwaliteitsstatuut in de ggz. Zo waren afgelopen week alle drie onze kerntaken, kwaliteitsborging, belangenbehartiging en dienstverlening volop aanwezig.

Ruim twee weken geleden startten we met een groep enthousiaste leden ons project ‘storytellers’. We inventariseerden samen thema’s die we vanuit een (ortho)pedagogische invalshoek belangrijk vinden om over het voetlicht te brengen. En we herijkten wat onze NVO-ledenraad eerder al had aangegeven: het doel van zichtbaarheid is primair onze specifieke aanpak, die onze einddoelgroep -kinderen, jongeren, mensen met een beperking en hun ouders, verder kan brengen. Dat we daarmee ook ons beroep profileren is ook belangrijk, maar staat niet bovenaan. Overigens is zichtbaarheid méér dan alleen externe profilering. Net zo belangrijk is zichtbaarheid naar onze leden.

 Al bijna een jaar geleden begonnen we ons project Kwaliteitsregisters; zichtbaarheid van die registers bij werkgevers en cliënten is ook daar een vraagstuk, maar daarnaast gaat het om grotere gebruiksvriendelijkheid en ervoor zorgen dat onze registers voldoende blijven aansluiten bij ontwikkelingen in het werkveld. Je zou het ‘adaptief’ kunnen noemen.  

Het was de hoogste tijd om deze ambities ook intern, met het bureau als geheel te bespreken. Dat leverde veel op. En ondanks het feit dat de nog steeds vrijwel volledig digitaal werken, bleek dat heel interactief te kunnen.

Met het Kwaliteitsregister SKJ buigen NIP, NVO en de BPSW ons, onder leiding van de (interim)voorzitter van SKJ, over de vraag hoe we onze onderscheiden rollen, taken en verantwoordelijkheden nog beter kunnen formuleren om uiteindelijk de registratie voor de professionals die in de jeugdhulp werken, te verbeteren. We streven ernaar geen licht meer te laten bestaan tussen de registratie-eisen van de beroepsverengingen en van SKJ en om een uitvoeringstoets in te voeren waarmee SKJ vooraf kan signaleren of er knelpunten ontstaan in die uitvoering. We zetten inmiddels een aantal belangrijke stappen in de goede richting.

Ook heel praktisch: wat kan lidmaatschap u nog meer opleveren dan kwaliteitsborging en zichtbaarheid? Inmiddels maakten we afspraken met diverse partijen; we hopen u de resultaten daarvan binnenkort te laten zien. De eerste zag u overigens al in onze nieuwsbrief: het kortingsaanbod op zowel Zivver als Zorgmail.

En dan het Kwaliteitsstatuut. U las over ons webinar van afgelopen donderdag in onze nieuwsbrief. De deelnemers van het webinar ontvangen binnenkort een overzicht van veel-gestelde vragen en antwoorden. Achter de schermen werken de NVO, P3NL en ook andere partijen er hard aan om ervoor te zorgen dat de OG op een passende wijze vanaf 1 januari 2022 kan worden vergoed om als regiebehandelaar in de ggz te functioneren. Overigens is ook nu al niet uitgesloten dat de OG als regiebehandelaar functioneert. Als de zorgvraag daartoe aanleiding geeft, raden wij u of uw werkgever aan om contact op te nemen met de betreffende zorgverzekeraar.

Als NVO zullen we binnenkort alle zorgverzekeraars een brief en achtergrondinformatie sturen om hen te attenderen op de mogelijkheden en ook de rechten van de OG.

Tot volgende week

M