Weeklog

Afbeelding: Marlies web-10

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen.

Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 

 • Leren we wel wat van dat tuchtrecht?

  Zondag 28 juli. Tuchtrecht. Uit het woord spreekt ‘straffen’. De intentie is leren. Door de professional en door het collectief van de beroepsgroep. Maar gebeurt dat ook? Zijn er situaties die dat leren bevorderen of juist belemmeren? We spraken met het Capaciteitsorgaan en met VWS over arbeidsmarktraming en bekostigde opleidingsplaatsen OG. En we combineerden het nuttige met het  aangename door op een bloedheet Utrechts terras een wijntje te drinken met een hoogleraar en vanuit diens perspectief opleiding en registratie de revue te laten passeren.

  Over het tuchtrecht is politiek en maatschappelijk veel te doen. Professionals, zeker in de jeugdhulp, krijgen te maken met een stapeling van klacht- en tuchtregelingen en dat maakt hen onzeker. In het ergste geval verlaten ze de sector door de combinatie van werkdruk, een slecht imago van de sector en het gebrek aan zekerheid en autonomie dat die klacht- en tuchtregelingen veroorzaken. Werkgevers, clienten en professionals ontmoeten elkaar in de Adviesraad van SKJ en in dat verband is besloten vijf jaar SKJ te benutten om dat tuchtrecht onder de loep te nemen. 0ndanks de vakantieperiode waren alle betrokken partijen die de projectgroep vormen nog in de gelegenheid erbij elkaar te komen, afgelopen week. Dat werd een geanimeerde bijeenkomst, waarin we de ingrediënten van de opdracht formuleerden en een besluit over de vraagstelling nog even uitstelden. De reden daarvan? Die intentie tot leren en de vraag wat een aantal verstandige lieden daarover te zeggen heeft. Zou het zo zijn dat de situatie  in de jeugdhulp zodanig is dat het tuchtrecht niet tot leren kan leiden, dan vergt dat een fundamentele vraagstelling. Zodanig dat die tot politieke aanbevelingen kan leiden. Half september spreken we als projectgroep met die ‘verstandige lieden’.

  Een overleg met eerst het Capaciteitsorgaan en vervolgens VWS over bekostigde opleidingsplaatsen leidde tot nieuwe inzichten. Allereerst dat bekostigde opleidingsplaatsen voortkomen uit de inrichting van de zorg als markt. En dat nieuwe beroepsgroepen daarom niet of nauwelijks in aanmerking komen voor bekostigde opleidingsplaatsen, want die hebben immers jarenlang aangetoond dat het ook zonder die bekostiging kan. Een begrip uit het middelbaar beroepsonderwijs, macrodoelmatigheid, is misschien wel wenselijk voor die situaties waarin de Rijksoverheid stelselverantwoordelijk is. Daar gaan we mee aan de slag. Na de zomer.

  Het gesprek op het bloedhete terras was verrassend aangenaam, zowel inhoudelijk als wat betreft sfeer. Het leidt ertoe dat we meer systematisch leden die uiterst kritisch op ons handelen als beroepsvereniging en met name onze registraties zijn,  proberen tot een klankbordgroep te vormen. We weten dat er kritiek is op onze registratie. We willen graag, van leden zelf, horen waar het hem nou in zit. Gaat het om het feit dat we normen stellen? Of om de inhoud of starheid van die normen? Of om de klant(on)vriendelijkheid van ons technische systeem? Of omdat de informatie niet voldoende samenhangend vindbaar is? En wordt er straks al ‘pijn’ weggenomen als registratie als basisorthopedagoog geen voorwaarde meer is om in te stromen in de opleiding OG? En dat er geen individueel opleidingstraject meer is, waar wij als NVO misschien toch een wat diffuse rol in spelen?

  In het verlengde daarvan: de rollen van ons als NVO en die van opleiders vergen doordenking en een betere onderscheiding. Wij als beroepsvereniging bepalen de norm van de professional die toe mag treden tot de beroepsgroep. Dat doen we met ons beroepscompetentieprofiel. De opleiders zijn vrij om te bepalen hoe ze daartoe opleiden. Dus waarom zouden wij voorschrijven dat je diagnose en behandeling het beste leert met casusbeschrijvingen? Dat kan misschien wel heel anders, beter en meer op de praktijk toegeschreven. Ook iets voor na de zomer.

  Ook voor mij is het na komende week even vakantie. Niet zo heel lang, want ik ging begin dit jaar al lang naar Nieuw Zeeland. Maar het duurt toch wel een week of drie voor u weer een weekbericht van mij op onze site aantreft.

  Tot de tweede helft van augustus dus

  M

   

 • Pedagogen in het nieuws en jubilea

  Zondag 21 juli. Pedagogische vraagstukken zijn volop in het nieuws, deze weken: een basisschoolleerling die niet met de eindmusical mag meedoen, kinderen van IS-strijders terugbrengen naar Nederland en onderbrengen bij al dan niet geradicaliseerde familieleden, gezinnen tijdelijk opnemen in plaats van kinderen uit huis plaatsen en de eerste grote g...

  Lees meer
 • Ouderschap: vroeger en later is 'nu'

  Zondag 14 juli. Vroeger is nu en later is nu. Een persoonlijk verhaal over ouders die hulp hadden moeten krijgen. En opnieuw over ouders: een kind van school verwijderen vanwege problemen met de ouders? Dat kan, maar wanneer? En ouders die het beste willen voor hun kind met beperkingen. Ouders stonden centraal, deze week. Niet zozeer door mijn ...

  Lees meer
 • Het werk van de orthopedagoog verandert. Spelen opleidingen daar voldoende op in?

  Zondag 7 juli. Zóveel om op terug te blikken, zo op de helft van dit jaar. En nog zoveel meer om naar vooruit te blikken. Ons huidige OG-register omzetten in een Kwaliteitsregister vergt nog heel wat doordenking en actie. Bestuur en onze NVO- commissies kregen een presentatie over de opbrengsten van twee onderzoeken en wat die betekenen voor...

  Lees meer
 • Vliegende keep op alle NVO-domeinen

  Zondag 30 juni. Een vliegende keep, zo voelde ik me afgelopen week. Een passende metafoor toch, zo tijdens het WK-damesvoetbal? Bijna alle NVO-domeinen kwamen deze week in mijn agenda aan bod: een overleg met de artsen gehandicaptenzorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang, een brief met o.a. de VGN aan de Eerste Kamer over diezelfde wet, overleg ...

  Lees meer
 • Zondag 23 juni. Driedubbele champagne omdat de Tweede Kamer instemde met wetsvoorstel dat opname OG in de BIG regelt, de mening van ouders, werkgevers en universiteiten over orthopedagogen, zorgen over de toerusting van professionals in de jeugdhulp en veel ideeën in overleg met VWS over de invoering van de wet Zorg en Dwang. Over het meest...

  Lees meer