Weeklog

Afbeelding: Marlies web-10

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen.

Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 

 • Zondag 2 mei. Wordt de cliënt er beter van? Zonder uitzondering benoemden alle NVO-bestuursleden dat als hun drijfveer en maatstaf van handelen, woensdag tijdens onze bestuursheidag. Onze nieuwe commissie wetenschap kwam donderdag voor het eerst bijeen; vanuit datzelfde motief vraagt die commissie zich af of we als NVO eigenlijk wel weten wat onze leden willen en nodig hebben als wetenschappelijke basis van handelen. Onze NVO-storytellers bepaalden hun kernboodschap en kozen issues waarop zij op willen inzetten. En ja, ook de beroepenstructuur en vernieuwing Wet BIG blijft de gemoederen bezig houden.

  Het is voor een beroepsgroep als de NVO, waar kwaliteit van handelen één van de pijlers is, vanzelfsprekend om het belang van de cliënt centraal te stellen. Dáárom borgen en ontwikkelen wij die kwaliteit, o.a. met onze professionele standaard en met onze Kwaliteitsregisters. Maar als beroepsgroep staan we soms ook onder druk, moeten we soms vechten voor onze positie, meer zichtbaar zijn en gaat het maar al te vaak over zaken waar gezinnen en andere opvoedingssystemen ver uit beeld zijn. Het is dan ook fijn als weer blijkt hoe koersvast het bestuur is als het om het werkelijke belang gaat en hoe zeer de bestuursleden elkaar daarop willen, kunnen en durven aanspreken.

  Tegen het licht van die kwaliteit vinden we het essentieel dat onze leden bekend zijn met actuele wetenschappelijke inzichten op hun vakgebied en daarnaar handelen. Onze kersverse commissie wetenschap legde de focus bij de beroepsgroep zelf, in haar eerste bijeenkomst. Wat hebben zij nodig om volgens de laatste stand van wetenschap te handelen? Zijn er situaties dat zij daarin worden belemmerd en welke zijn dat dan? Zijn zij voldoende toegerust om, wetenschappelijk onderlegd, dát te doen wat in het belang van kinderen en mensen met een beperking is? We kwamen tot drie aspecten die we nader in kaart willen brengen:

  • Wat missen (ortho)pedagogen wanneer als zij werken met individuele cliënten?
  • Wat hebben leden nodig die binnen een zorg- of onderwijsinstelling een kennisrol hebben?
  • Hoe handel je als (verse) wetenschappelijk onderlegde (ortho)pedagoog in een organisatie die al jarenlang via vaste patronen te werk gaat en die dat prima vindt?

  De commissie gaat dit nu uitwerken tot een onderzoeksopzet.

  Onze NVO-storytellers bepaalden vijf issues, waarin altijd ouders centraal staan, misschien nog wel meer dan kinderen of mensen met een beperking:

  • Zo thuis mogelijk opgroeien;
  • Gelijke kansen;
  • Passende zorg
  • Doelmatige zorg.

  Elk issue kent een serie onderliggende, concrete en maatschappelijke issues, zoals bijvoorbeeld thuiszittende leerlingen of voorkomen uithuisplaatsing. Er zijn twee vervolgstappen; de storytellers krijgen trainingen én zij gaan, in kleinere groepen, op het issue van hun keuze visies, standpunten en producten ontwikkelen.

   

  Op achtergrond zijn we hard bezig met de beroepenstructuur; in die van ons zelf vooral door onze Kwaliteitsregisters te optimaliseren en in te zetten op bekostiging van de opleiding tot orthopedagoog-generalist. We wenden onze invloed aan om de vinger te leggen op risicovolle aspecten die de beroepenstructuur psychologische zorg voor onze beroepsgroep met zich meebrengt. Die risicovolle aspecten zijn vooral de positie van de universitair opgeleide masters en het beoogde stopzetten van de zijinstroom in de opleiding gz-psycholoog  en (daarmee) haar specialismes.

   

  Het dossier op onze website is altijd actueel en bevat dus ook recent verzonden en ontvangen brieven; we zijn altijd bereid het gesprek aan te gaan met leden die zich zorgen maken of signalen hebben over het vooruitlopen van actoren op dat wat op dit moment nog niet meer is dan een advies. Zo ook afgelopen week.

   

  Tot volgende week

   

  M

   

   

   

   

   

   

 • Zondag 24 april. Kwaliteitsregisters en zichtbaarheid, dat waren de thema’s van onze interne strategiedag met het bureau. Belangrijk voor u, bleek ook uit onze recente ledentevredenheidspeiling. De relatie met SKJ, aantrekkelijke kortingen voor leden en het Landelijk Kwaliteitsstatuut in de ggz. Zo waren afgelopen week alle drie onze kerntake...

  Lees meer
 • Zondag 21maart. Tape over je mond als illustratie van wat mensen met een beperking  wel willen, maar niet kunnen zeggen, de bestaande opleidingen OG werken hard aan hun kwaliteit en nieuwe opleidingen open zich warm en een veldbijeenkomst over bekostiging.   Al weer meer dan een week geleden vond de kick-off  plaats van de NVO-poo...

  Lees meer
 • Versterkte signalen in coronatijd, bekostiging opleiding OG en ommetjes met collega's

  Zondag 7 maart. Ommetjes maken, de bekostiging van de opleiding orthopedagoog-generalist, samenwerken met informele steun in de jeugdhulp en samen vooruit kijken ná corona. Donderdag spraken we als NVO met VWS over bekostiging van de opleiding orthopedagoog-generalist. Vanaf 1 januari 2020 is het beroep opgenomen in de Wet BIG en het is ...

  Lees meer
 • Een OMT onderwijs en andere toekomstfacetten

  Zondag 28 februari. De toekomst domineerde afgelopen week. De nabije toekomst, als het gaat om een OMT voor het onderwijs en een deltaplan Jeugd, de toekomt van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, de toekomst van de inhoud van de opleidingen en de toekomst van de aanwijzing van die opleidingen OG. Maandag en ook later in de week was h...

  Lees meer
 • Samen doelen bepalen, bewezen effectieve manieren om dat te realiseren en overhaaste projecten voorkomen.

  Zondag 21 februari. Wat kunnen wij als beroepsgroep voor jongeren en hun ouders betekenen in het herstel na de coronapandemie? Dié bijeenkomst was het sprankelende hoogtepunt van afgelopen week. Daarnaast spraken we met een groepje Amsterdamse hoogleraren over de beroepenstructuur, met VWS en NJI over de toekomst van het richtlijnenprogramma...

  Lees meer