Weeklog

Afbeelding: Marlies web-10

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen.

Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 

 • Waardevolle confrontaties met de praktijk: jeugdhulp en onderwijs

  Zondag 9 juni. Waardevolle confrontaties met de praktijk: bij de coaching van een ambassadeur jeugdhulp, bij de Geschillencommissie Passend onderwijs en in zekere zin ook bij ons ‘brandalarm’ over het Kwaliteitsstatuut ggz. Daarnaast vergt het overzien en ‘inregelen’ van alle consequenties als de Tweede Kamer besluit tot opname van de OG in de BIG behoorlijk intensief denkwerk en schakelen met alle mogelijke betrokkenen.

  Deze week ontmoette ik haar weer, ‘mijn’ coachee, één van de ambassadeurs Jeugdhulp. Vorige keer vertelde zij mij over de caseload waarmee, ook net aantredende, jeugd- en gezinswerkers worden belast. Dit keer ging het over de vraag of het geld die de Rijksoverheid ter beschikking stelt daadwerkelijk bij zorgaanbieders en professionals terecht komt, over het voortdurende verlies aan expertise omdat er net zo veel professionals vertrekken als er worden aangenomen en over schrijnende casuïstiek waarvoor de jeugd-ggz geen oplossing weet en de enige oplossing residentiële jeugdhulp is. Intussen organiseert ‘mijn’ coachee werkbezoeken voor drie wethouders in haar regio, schrijft zij op LinkdIn berichten aan de minister, heeft zij het Vertelpunt Jeugdhulp getest vóórdat het operationeel werd en is zij moderator op de schrapdag administratieve lasten van komende woensdag. Het enige is dat zij nu wel erg weinig tijd overhoudt voor haar eigen caseload. Je zou zeggen: wie coacht wie hier eigenlijk? De volgende keer ga ik dan ook maar naar haar toe 😊.

  Bij de Geschillencommissie Passend onderwijs, waar ik overigens op persoonlijke titel in zit en niet vanuit de NVO,  gaat het altijd om nóg meer concrete casuïstiek. Deze keer om een jongen van zestien, die voor de tweede keer dreigt te doubleren op het vmbo-t, daarom niet naar het examenjaar kan en waarvan de school adviseert om over te stappen naar het mbo. Moeder en zoon zelf willen veel liever dat hij het vmbo afmaakt. Er is sprake van (enig) middelengebruik en van een langdurige ziekte. In formeel opzicht is het handelen van de school, als je naar de letter van de wet kijkt, voor verbetering vatbaar. Toch waren we het er na de hoorzitting als commissie snel over eens dat de school heel goed naar deze leerling heeft gekeken. De uitspraak volgt nog, dus daarover kan en wil ik in dit weekbericht niets zeggen.

  Dinsdag kwam ons bestuur bij elkaar en hakte een aantal knopen door die betrekking hebben op de consequenties van opname van de OG in de Wet BIG. We stuiten als NVO op heel praktische vragen van leden en op heel bestuurlijke vragen die betrekking hebben op de rol van de beroepsgroep bij regelgeving en toezicht. En dan heb ik het nog niet over de rollen en taken van zo goed als al onze interne commissies die gaan veranderen en verschuiven. Ook hier kan en wil ik in dit weekbericht niet meer in detail treden; het gaat om zaken waarover ook onze ledenraad zich nog moet uitspreken en die ook samenhangen van wat kán in wet- en regelgeving. Wel ben ik zo af en toe blij dat ik ooit in mijn loopbaan in het middelbaar beroepsonderwijs, bij de Inspectie van het onderwijs en bij het ministerie van OCW heb gewerkt. Ondanks al die ervaring is het nog heel intensief werken om, samen met allerlei betrokkenen, een goede denk- en handelswijze uit te zetten.

  Partijen in de ggz besloten maandag dat een onafhankelijk deskundige de governance van het kwaliteitsstatuut onder de loep gaat nemen. Daar ben ik blij mee, want die lijkt behoorlijk te rammelen en dat kan natuurlijk niet voor zoiets belangrijks. Tegelijkertijd zou het desastreus zijn als dat betekent dat we het proces nóg langer ‘on hold’ zetten. Ook daarover uitte ons bestuur zich dinsdag in een verbijstering waar bijna geen woorden voor bestaan: hoe is het mogelijk dat het in het najaar van 2018 bleek dat partijen de hele toetredingsprocedure niet hadden geoperationaliseerd, dat nú blijkt dat de governance vragen oproept en als dat niét zou zo zijn, dat er dan nog een bijna ondenkbare doorlooptijd mee gemoeid is voordat beroepsgroepen die specifieke expertise hebben kunnen worden ingezet als regiebehandelaar? Enig lichtpuntje is dat we niet de enige zijn die herover zo denken.

  Tot volgende week

  M

   

   

 • Zondag 2 juni. Duurzaam, digitaal en vereenvoudiging van de wirwar aan registraties, dat was de uitkomst van onze strategieochtend met het bureau. Een analyse van de sterke kanten en kansen van onszelf als federatie P3NL leidde o.a. tot de conclusie dat we processen anders moeten gaan organiseren. Dat deden we meteen diezelfde week rondom het Kwali...

  Lees meer
 • Coolblue in de Jeugdhulp en de piramide van Maslow ter discussie

  Zondag 26 mei. Creatieve ideeën om professionals te behouden voor de jeugdhulp. Kennis nog beter beschikbaar maken voor professionals in de jeugdhulp betekent soms over onze schaduw heen springen. Is het verantwoord om uit  te gaan van de piramide van Maslow als we gezinnen die in armoede leven willen helpen? Ook het bestuur van...

  Lees meer
 • Zondag 19 mei. Bevlogen studentambassadeurs blikten terug op het eerste (pilot)jaar in Leiden en Rotterdam. Dat we als veldpartij soms behoed moeten worden om méér te regelen en in te perken dan goed is voor het beroep en de opleiding bleek in ons overleg met de hoofdopleiders OG en  later in de week met VWS . Naar aanleiding van...

  Lees meer
 • Van een afstand in beweging brengen

  Zondag 12 mei. Ook het ‘klasje’ ambassadeurs jeugdhulp gaat van zich laten horen in de inmiddels brede maatschappelijke discussie over de financiering van die jeugdhulp. Heel goed, want het is belangrijk dat professionals zelf verwoorden wat ze graag zouden willen doen, maar nu vaak niet kunnen doen. Door gebrek aan menskracht en middel...

  Lees meer
 • Zondag  5 mei. Hoe komen we nou toch samen een stap verder met het Kwaliteitsstatuut GGZ? De vaart zit er nog niet echt in, terwijl de urgentie er toch echt volop is. Het opleidingsbesluit OG staat online voor de internetconsultatie: wat eraan vooraf ging en wat er nog komt. En iets anders wat een stap verder moet komen: ons strategisch beleid...

  Lees meer