Weeklog

Afbeelding: Marlies web-10

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen.

Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 

 • Zondag 21maart. Tape over je mond als illustratie van wat mensen met een beperking  wel willen, maar niet kunnen zeggen, de bestaande opleidingen OG werken hard aan hun kwaliteit en nieuwe opleidingen open zich warm en een veldbijeenkomst over bekostiging.  

  Al weer meer dan een week geleden vond de kick-off  plaats van de NVO-pool ‘storytellers’. De aanmeldingen overtroffen onze verwachtingen. Uiteindelijk deden ruim dertig enthousiaste, bevlogen leden mee aan de bijeenkomst. Leden die met elkaar gemeen hebben dat ze hun beroep en vooral hun cliënten meer voor het voetlicht willen brengen. Die elkaar herkennen in hun ambitie en ook in dat waar ze tegen aan lopen. Andere beroepsgroepen zijn soms een inspiratie. Wie wist ruim een jaar geleden wat een viroloog was? Nu weten we het allemaal en we weten óók hoeveel facetten hun beroep kent. En dat ze het inhoudelijk niet met elkaar eens zijn illustreert die facetten alleen maar voor het grotere publiek. Voer dus vooral vakinhoudelijke discussies in de publieke arena. Méér aangrijpend nog is wanneer orthopedagogen voor hun cliënten gaan staan. Zoals het lid dat zijn pitch begon met tape over zijn mond. Dan voel je pas echt wat het betekent om niet te kunnen zeggen wat je zo graag zou willen zeggen. Als iemand met een beperking. Of als een kind of jongere die om een of andere reden onveilig is.

  Een enthousiasmerende kick-off is één, écht een werkzame pool maken is twee. Afgelopen week bespraken we intern de concrete vervolgacties. Variërend van de analyse van de netwerken waarover de poolleden beschikken tot aan scholing van dát waar zij behoefte aan hebben. Van het schrijven van opinieartikelen tot het opzoeken van allerlei podia.

  We spraken afgelopen week zowel met opleiders van bestaande opleidingen als met initiatiefnemers voor nieuwe OG-opleidingen. Mooi dat opleidingsinstellingen de ambitie hebben mensen op te leiden in de postmastervariant van ons beroep. Mooi dat zij de ambitie hebben om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg en onderwijs. En dat ondanks het feit dat de opleiding nog niet bekostigd wordt door de overheid. Wat betreft dat laatste: in overleg met de betreffende directie van VWS hopen we daarover eind april een veldbijeenkomst te organiseren, waarbij beleidsdirecties, brancheorganisaties en opleidingsinstellingen samen om de (digitale) tafel gaan. En ja, ook de toekomstige opleideling, met alle afwegingen om al dan niet voor deze opleiding te kiezen.

  Zo zijn we, op onze eigen manier, op verschillende manieren bezig met de Toekomst van de Zorg.

  Tot volgende week,

   

  M

 • Versterkte signalen in coronatijd, bekostiging opleiding OG en ommetjes met collega's

  Zondag 7 maart. Ommetjes maken, de bekostiging van de opleiding orthopedagoog-generalist, samenwerken met informele steun in de jeugdhulp en samen vooruit kijken ná corona. Donderdag spraken we als NVO met VWS over bekostiging van de opleiding orthopedagoog-generalist. Vanaf 1 januari 2020 is het beroep opgenomen in de Wet BIG en het is ...

  Lees meer
 • Een OMT onderwijs en andere toekomstfacetten

  Zondag 28 februari. De toekomst domineerde afgelopen week. De nabije toekomst, als het gaat om een OMT voor het onderwijs en een deltaplan Jeugd, de toekomt van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, de toekomst van de inhoud van de opleidingen en de toekomst van de aanwijzing van die opleidingen OG. Maandag en ook later in de week was h...

  Lees meer
 • Samen doelen bepalen, bewezen effectieve manieren om dat te realiseren en overhaaste projecten voorkomen.

  Zondag 21 februari. Wat kunnen wij als beroepsgroep voor jongeren en hun ouders betekenen in het herstel na de coronapandemie? Dié bijeenkomst was het sprankelende hoogtepunt van afgelopen week. Daarnaast spraken we met een groepje Amsterdamse hoogleraren over de beroepenstructuur, met VWS en NJI over de toekomst van het richtlijnenprogramma...

  Lees meer
 • Eindexamens en labelling van de coronageneratie en tal van andere pedagogische vraagstukken in het nieuws

  Zondag 14 februari. Basisscholen open, eindexamens met een extra onvoldoende, jongeren in de knel. En dan hebben we het ‘alleen’ nog maar over corona. Complexe scheidingen, ADHD, IQ-testen en vluchtelingenkinderen, adoptie… Pedagogische vraagstukken zijn dagelijks in het nieuws. Intussen werken we als NVO ook aan minder in h...

  Lees meer
 • Actieprogramma's voor kinderen en jongeren en pannenkoeken

  Zondag 7 februari 2021. Een orthopedagogisch perspectief in grootschalige programma’s voor kinderen, jongeren en gezinnen, billijkheid en redelijkheid in het Kwaliteitsstatuut ggz in het overgangsjaar 2021, de associatie van academische werkplaatsen en samen pannenkoeken bakken. Niet alleen het kabinet heeft het recent over de belangen van...

  Lees meer