Weeklog

Afbeelding: Marlies Post 1

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen. Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 • Krabben of de gunst van het gunnen

  Zondag 3 december 2017. In mijn studietijd was er een heel populair boek: Zen of de kunst van het motoronderhoud. Het is misschien nog wel populair, hoewel ik mijn kinderen er nooit over heb gehoord. Een variatie op die titel schoot mij afgelopen week te binnen als reactie op een akkefietje tussen beroepsverenigingen onderling. Wist u dat krabben in een emmer elkaar ervan weerhouden eruit te klimmen? Zodra één van hen met succes de gladde klim naar boven lijkt te realiseren, wordt die krab door de anderen teruggetrokken. Je zou denken dat wij boven zulk gedrag staan, maar blijkbaar toch niet altijd. Vandaar mijn motto van deze week. Krabben of de kunst van het gunnen. Wél gunnen, dat kenmerkte de supervisorenavond, afgelopen week. Met elkaar ervaringen delen over wie waarom belangrijk is geweest bij je professionele ontwikkeling. Dat geeft energie, een fijne sfeer en daardoor ‘een mooi gezicht’.

  Verder heb ik niet zo heel veel te vertellen over deze week. Als bijzondere activiteit is, naast de supervisorenavond, alleen de ledenvergadering van FGZPt vermeldenswaardig. De vergadering stelde het jaarplan en de begroting 2018 vast.

  Intern was ik vooral bezig met de voorbereiding van het bestuur en van de Algemene Ledenvergadering die over een kleine twee weken plaats vinden. De stukken voor die Algemene Ledenvergadering stonden dinsdag keurig volgens planning op het ledendeel van de website. Dank aan de collega’s die precies wisten en deden wat er van hen werd verwacht. Maar naast die stukken vergt de voorbereiding nog andere acties; aan de ene kant praktisch en aan de andere kant zijn er strategische vraagstukken die zijdelings samen hangen met wat er op de ALV aan de orde komt.

  En wilt u weten wat dat dan zoal is en hebt u zich nog niet aangemeld? Dat kan nog steeds, via onze website. U bent meer dan welkom!

  Tot volgende week,

  M

 • Thuiszittende leerlingen, na tien jaar nog een klacht en de pedagogische relatie verbeeld

  Zondag 26 november. Als pedagoog meehelpen om het aantal thuiszitters terug te dringen? Maandagavond beten we de spits af van een reeks regionale bijeenkomsten. Het bestuur en de Tuchtcolleges bespraken woensdag dilemma’s die achter taaie, juridische reglementen schuil gaan. Zoals de vraag wanneer iemand geen klacht meer kan indienen omdat er...

  Lees meer
 • Jong en ziek, meedoen en taai-maar-niet-saai

  Zondag 19 november. De club van 100: Laurentien van Oranje en Rens Raemakers spraken er. Beiden op hun eigen manier bijzonder. Nog bijzonderder was de opzet. Chronisch zieke jongeren stuurden vooraf hun eigen verhaal naar een klein groepje deelnemers. Dát groepje zette in om en nabij een uur een concreet plan van aanpak op met die  jong...

  Lees meer