Weeklog

Afbeelding: Marlies web-10

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen.

Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 

 • De juiste zorg door de juiste professional...?

  Zondag 16 juni. Zo op het eerste gezicht is iedereen het er mee eens; de juiste zorg door de juiste professional. Maar als het echt concreet wordt hebben we de grootste moeite om een balans te vinden tussen kwaliteit en flexibiliteit. ‘We’, dat zijn wij als beroepsgroepen, maar ook brancheorganisaties, zorgverzekeraars en onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Dat we de zorg voor de cliënt serieus nemen en dus niet lichtvaardig tot meer flexibiliteit overgaan is te begrijpen en misschien zelfs te prijzen. Maar soms lijkt het ook gewoon op zand in de machine gooien, vanuit meer oneigenlijke motieven.

  Het was de week van de juiste zorg door de juiste professional. De Tweede Kamer behandelde woensdag de aanpassingswet Zorg en Dwang, de wet die orthopedagogen-generalist en gz-psychologen een functie geeft die voorheen uitsluitend door artsen kon worden bekleed. Omdat het gaat om een zorgbehoefte waarvoor juist zíj zijn toegerust. Mét alle waarborgen dat als het om echt medische handelingen blijft, de arts ‘in charge’ blijft. Het was een debat waaraan maar een beperkt aantal Kamerleden deelnam en een betrekkelijk legen publieke tribune. Enkele Kamerleden waren gelukkig uitstekend ingevoerd. De ambtenaren, die  minister Hugo de Jonge ondersteunden, trouwens ook. Zo werd, in de betrekkelijke marge, een debat gevoerd dat  mij heel heel belangrijk lijkt voor hoe we de zorg in Nederland inrichten.

  Al een paar weken schrijf ik in dit weekbericht over het Kwaliteitsstatuut ggz. Eigenlijk gaat het daar om precies dezelfde vraag: kunnen en willen we, met behoud van kwaliteit, meer flexibiliteit inbouwen en meer verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieder neerleggen? Dié moet, binnen kaders, kunnen bepalen welke professional wordt ingezet. Dat is wezenlijk anders dan hoe we dat nu, minutieus, centralistisch regelen. De Algemene Vergadering van P3NL stelde zich dinsdagavond collectief achter die lijn en besloot tot een brandbrief over het Kwaliteitsstatuut. Waarin wij, dat mag helder zijn, postmaster opgeleide gedragswetenschappers en specialisten beter willen positioneren en ordentelijk maar snel willen laten instromen als regiebehandelaar. Omdat dat de cliënt ten goede komt.  Die brief werd vrijdag verstuurd. Een beperkt aantal leden van P3NL, waaronder de NVO, waren de motor achter deze brief. Of misschien moet je zeggen: ‘accu’. Want het ging ook om energie die we bij elkaar opwekten en die weer leidde tot nieuwe energie.

  Energie was er ook op een bijeenkomst donderdagavond. We kwamen bijeen met een, laten we zeggen, kerngroepje dat dagelijks met beiden voeten in de wetenschap van de pedagogiek staat. En we zetten Puur Pedagogiek 2020 in de steigers. Ook hier, zij het heel anders en dit keer onbetwist 😊, de juiste professional op de juiste plek. Over inhoud ging het vreemd genoeg nog niet of nauwelijks. Wel, met al deze ervaring met boeiende wetenschappelijke congressen bij elkaar, over aansprekende en uitdagende vormen.

  De komende week is een besluitvormende week als het gaat om de juiste zorg door de juiste professional. Onnodig te zeggen dat we daar reikhalzend naar uit kijken.

  Tot na die beslissende week,

  M

   

 • Waardevolle confrontaties met de praktijk: jeugdhulp en onderwijs

  Zondag 9 juni. Waardevolle confrontaties met de praktijk: bij de coaching van een ambassadeur jeugdhulp, bij de Geschillencommissie Passend onderwijs en in zekere zin ook bij ons ‘brandalarm’ over het Kwaliteitsstatuut ggz. Daarnaast vergt het overzien en ‘inregelen’ van alle consequenties als de Tweede Kamer besluit to...

  Lees meer
 • Zondag 2 juni. Duurzaam, digitaal en vereenvoudiging van de wirwar aan registraties, dat was de uitkomst van onze strategieochtend met het bureau. Een analyse van de sterke kanten en kansen van onszelf als federatie P3NL leidde o.a. tot de conclusie dat we processen anders moeten gaan organiseren. Dat deden we meteen diezelfde week rondom het Kwali...

  Lees meer
 • Coolblue in de Jeugdhulp en de piramide van Maslow ter discussie

  Zondag 26 mei. Creatieve ideeën om professionals te behouden voor de jeugdhulp. Kennis nog beter beschikbaar maken voor professionals in de jeugdhulp betekent soms over onze schaduw heen springen. Is het verantwoord om uit  te gaan van de piramide van Maslow als we gezinnen die in armoede leven willen helpen? Ook het bestuur van...

  Lees meer
 • Zondag 19 mei. Bevlogen studentambassadeurs blikten terug op het eerste (pilot)jaar in Leiden en Rotterdam. Dat we als veldpartij soms behoed moeten worden om méér te regelen en in te perken dan goed is voor het beroep en de opleiding bleek in ons overleg met de hoofdopleiders OG en  later in de week met VWS . Naar aanleiding van...

  Lees meer
 • Van een afstand in beweging brengen

  Zondag 12 mei. Ook het ‘klasje’ ambassadeurs jeugdhulp gaat van zich laten horen in de inmiddels brede maatschappelijke discussie over de financiering van die jeugdhulp. Heel goed, want het is belangrijk dat professionals zelf verwoorden wat ze graag zouden willen doen, maar nu vaak niet kunnen doen. Door gebrek aan menskracht en middel...

  Lees meer