Weeklog

Afbeelding: Marlies web-10

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen.

Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 

 • Zondag 8 december. Maandagavond schoof ik aan bij een bestuurlijk overleg bij VWS over de toekomst van de Wet BIG. Intussen maken we als bureau overuren om alles te regelen wat er komt kijken bij de opname van onze beroepsgroep in de huidige wet BIG. Ik zou er eens college over moeten geven, zei ik laatst, maar half voor de grap. Het is zo’n veelzijdig proces en er komt zoveel bij kijken. Mede dankzij het onderzoek naar de praktijkondersteuner huisarts Jeugd in het Noorden van het land, dat vorige week uitkwam, legden we een mooie relatie met de beroepsverenging van de praktijkondersteuners van de huisartsen.

  De manier waarop we in Nederland beroepen in de zorg reguleren kraakt in zijn voegen. Dat weten we als NVO al lang, maar de wet functioneert nou eenmaal zó dat je er in moet zijn opgenomen om bepaalde functies in die zorg te kunnen vervullen en bepaalde taken te kunnen verrichten. De wet is echter niet goed ingericht op samenwerking tussen professionals, op ketenrelaties en op professionals die wel een cruciale rol in de zorg vervullen maar niet of minder direct cliëntcontact te hebben. De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving pleit er daarom voor om veel flexibeler met vakbekwaamheid om te gaan. Dat roept natuurlijk meteen ook allerlei vragen op; hoe toon je die vakbekwaamheid dan aan, hoe moeten werkgevers de weg in het bos dan vinden, hoe bekostigen we de zorg dan? Dat neemt niet weg dat wel moeten gaan onderzoeken hoe het anders moet. De minister van VWS wil, samen met het veld, komend half jaar de contouren schetsen van hoe het anders zou kunnen. Dat is heel ambitieus; er zijn enorme aantallen professionals en nog enormere groepen cliënten en patiënten bij betrokken. En er zijn grote gevoeligheden. Als NVO willen en zullen we graag meedenken, hoewel we in dit krachtenveld een relatief kleine actor zijn.

  Intussen is er natuurlijk nog lang geen nieuwe wet (dat gaat echt nog jaren duren) en zijn we als NVO volop bezig met de opname van de orthopedagoog-generalist in de huidige wet BIG. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Afgelopen week konden we u berichten dat en hoe orthopedagogen-generalist zich vanaf 1 januari kunnen aanmelden. Zij hebben een jaar om dat te doen, maar ze mogen nog maar een half jaar de titel orthopedagoog-generalist voeren. Mocht de minister advies aan de beroepsgroep vragen over opleidingsinstellingen die zich willen laten aanwijzen, dan is er een beoordelingskader, een visitatiekader, nodig. Dat is er nog niet. Voor de BIG-tuchtcolleges zijn beroepsgenoten nodig en dat geldt ook voor mensen met een buitenlands diploma die zich als orthopedagoog-generalist willen laten inschrijven.  En last but not least: orthopedagogen-generalist kunnen zich inschrijven in ons NVO-Kwaliteitsregister. Net zoals bijna alle andere beroepen in de zorg betekent inschrijving in het verenigingsregister dat leden kunnen aantonen dat zij niet alleen werkervaring hebben, maar hun vakbekwaamheid ook bijhouden met deskundigheidsbevordering en intervisie. Dat is aanvullend op BIG-registratie, want het BIG-register vraagt daar niet naar als het om herregistratie gaat. Omdat veel van onze leden zich dat nog niet realiseren, vergt ook dat communicatie.

  Afgelopen week ontdekte ik dat de huisartsen niet zo happig zijn op praktijkondersteuners die zich uitsluitend op jeugd richten; zij moeten breed inzetbaar zijn. Maar een orthopedagoog richt zich niet alleen op kinderen. Integendeel, die richt zich ook en juist op de ouders en andere opvoeders. En op volwassenen die zich in een afhankelijkheidsrelatie bevinden, zoals gehandicapten en ouderen. Dat was dan weer nieuw voor de beroepsorganisatie van praktijkondersteuners. Dat wederzijdse inzicht kan voor ons beiden én voor patiënten misschien weer iets betekenen. Dus gaan we beter afstemmen.

  Natuurlijk bezocht Sinterklaas afgelopen week het NVO-bureau. Misschien is het als directeur een beetje onbescheiden om aan te halen wat die bejaarde bisschop van ons bureau vond, maar hij haalde aan wat een lid recent zei en daarom mag het misschien toch in dit weekbericht: hoe doet zo’n relatief klein bureau dit toch allemaal? Sinterklaas had géén idee, maar was er wel tevreden mee. Dus deelde hij letters uit…

  Tot volgende week,

   

  M

   

 • Pedagogische verhalen vertellen om onszelf te positioneren

  Zondag 1 december. Maar liefst twee congressen speciaal voor (ortho)pedagogen, afgelopen week. Met beiden de mooie beelden en de mooie verhalen die ons beroep kenmerken. Daarover straks meer. Competentiegericht opleiden vergt een vertaling van het Opleidingsbesluit OG tot aan toetsbare competenties. Hoe kan het NVO-beroepscompetentieprofiel, a...

  Lees meer
 • Over allianties gesproken... de era van de orthopedagogiek is begonnen

  Zondag 17 november. Een prachtig orthopedagogisch afscheidssymposium bij Rino Zuid was de fonkelende uitsmijter van de afgelopen week. Die week begon al op zondag met een ‘insmijter’: een gezamenlijk pleidooi van het bestuur van P3NL om de orthopedagoog-generalist in positie te brengen als regiebehandelaar in de ggz. Het was ook een ont...

  Lees meer
 • Een première, een diner pensant en dankbaarheid

  Zondag 10 november. Voor het eerst van mijn (inmiddels toch best lange) leven beleefde ik een eigen première: vrijdag op de Basisorthopedagogendag  mocht ik het knopje indrukken voor het filmpje over het NVO-beroepscompetentieprofiel basisorthopedagoog. Een ander hoogtepunt was het diner pensant waarin de kandidaten van de eerste leerga...

  Lees meer
 • 'Iedereen die is aangewezen op jeugdhulp recht op een informele mentor.'

  Zondag 3 november. Een inhoudelijk pareltje was het kennismakingsgesprek dat we afgelopen week voerden met Levi van Dam. Onderzoek, praktijk en innovatie komen samen in zijn inzet om alle kinderen en jongeren die zijn aangewezen op jeugdhulp recht op een informele mentor te geven. Verder ging het afgelopen week over ‘visitatie’ in de ge...

  Lees meer
 • Pedagogen denken over domeinen heen

  Zondag 27 oktober. Vallen kinderen en jongeren met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking onder de Wet Zorg en Dwang? En valt er iets te zeggen over de relatie tussen onderwijs en de Wet Zorg en Dwang? Vragen die in het periodiek werkoverleg tussen de NVO en VWS ter sprake kwamen. Ziedaar de meerwaarde van pedagogen, die domeinoverstijgend...

  Lees meer