Weeklog

Afbeelding: Marlies web-10

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen.

Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 

 • Zoek aansluiting! Dat lijkt de belangrijkste les uit de eerste crisisweek

  Zondag 22 maart. De belangrijkste les uit deze eerste crisisweek is: zoek aansluiting! Zelfstandig gevestigden, zoek aansluiting bij zorginstellingen die personeel nodig hebben en bij coördinatiepunten die vraag en aanbod van zorg organiseren. Voor ons allemaal: benut bestaande overleggen en infrastructuren, al is het dan digitaal en ga uit van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals die zijn belegd.  Zie ook ons dossier over de coronacrisis op onze website Dehttps://www.nvo.nl/nvo-in-t-kort/themadossiers/corona-virus.aspx en deel vooral uw vragen, zorgen en suggesties met ons via info@nvo.nl . Ook al hebben we vaak de antwoorden nog niet voor u, we kunnen samen wel zorgen dat die antwoorden er komen.

  We zien dat de eerste aandacht in de jeugdhulp en de ggz uitgaat naar bestaande cliënten. Dat is logisch en terecht. Aan preventie komen in ieder geval landelijke infrastructuren (nog) niet toe en veel instellingen al evenmin. Voor preventie zijn veel individuele initiatieven. Dat is heel mooi om te zien en te ervaren. Maar dat heeft ook een risico: we moeten voorkomen dat we met z’n allen zaken naast en langs elkaar gaan organiseren. Het lijkt belangrijk om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaande infrastructuren en bij daar al belegde verantwoordelijkheden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kindertelefoon. Als daar capaciteit moet worden uitgebreid, helpen wij als NVO heel graag mee en doen wij graag een beroep op u. Dat hebben we hen ook aangeboden. Of zij daarvan gebruik willen maken is aan hen.

  De eerste en meest prangende vragen over intake, diagnose en behandeling op afstand kwamen van onze zelfstandig gevestigde leden. Zij staan er meer alleen voor dan leden die in een organisatie werken. Van onze zelfstandig gevestigde leden kregen we ook de meeste vragen over de organisatorische ne financiële consequenties. Ik hoop dat zij, via coördinatiepunten van vraag-en-aanbod aan personeel die we nu snel op lokaal, regionaal en landelijk zien ontstaan, aansluiting zoeken en inzetbaar blijven. We hopen daarin, op welke manier dan ook, ook als NVO iets in te kunnen betekenen.

  Veel vragen van leden betroffen ook consequenties van de huidige situatie voor hun herregistratie nu geaccrediteerde scholingsbijeenkomsten vervallen. Het BIG-register heeft de herregistratietermijnen al opgeschort; het lijkt logisch dat SKJ en de NVO dat ook gaan doen.

  Voor ons als bureau was het ook zoeken naar manieren om in deze omstandigheden af te stemmen, en gecoördineerd actie te ondernemen. En om onderling verbinding te houden, ook als collega’s, ook als mensen die allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Ook wij werden overigens geholpen door onze HRM-medewerkers van de kennisinstituten bij ons in het pand en door artikelen in de landelijke media. Voor wie er iets aan heeft de belangrijkste tips uit de eerste week:

  • deel (via een app of anderszins) foto’s van elkaars werkplek;
  • start als leidinggevende de werkdag met een vlog (op een app of anderszins) aan de collega’s;
  • Maak een app voor de ondersteuning die aan de telefoon zit en houd bij hoeveel en welke vragen leden stellen;
  • Begin als leidinggevende elke dag met een overleg met de communicatiemedewerkers;
  • Gebruik de telefoon en videoconference-programma’s in plaats van mail; als je mailt dan met een onderwerpregel die meteen duidelijk maakt waar de mail over gaat en wat wordt gevraagd;
  • Medewerkers die hun privételefoon gebruiken kunnen/moeten die op 'anoniem' zetten.

   

   

 • Als orthopedagoog ben je je eigen instrument

  Zondag 8 maart. Als orthopedagoog ben je ook en vooral je eigen instrument. Wat betekent dat voor het ‘CanMeds-blaadje Communicatie’? Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming: waar stáán we samen voor, de komende jaren? En als NVO onder hoge tijdsdruk een normenkader ontwikkelen, zodat de minister van VWS snel advies kan ...

  Lees meer
 • Toenemende complexiteit aan pedagogische zorgvragen op alle domeinen.

  Zondag 16 februari. We horen het steeds vaker en intenser: de complexiteit in zorgvragen neemt op alle domeinen waar pedagogen werken toe Dat vraagt hoogwaardige specifieke expertise. Om aan die behoefte te voldoen zijn bekostigde opleidingsplaatsen broodnodig. Interessant om te zien, donderdagavond tijdens de klankbordgroep beroepenstructuur, hoev...

  Lees meer
 • Zonder twijfel voor het Kind. Oók als pleegmoeder met een licht verstandelijke beperking.

  Zondag 9 februari. Veiligheid voor kinderen gaat altijd vóór. Maar wat nou als het met die veiligheid wel goed zit, maar de ontwikkeling komt in de knel? Is er dan ook een taak voor de Gecertificeerde Instellingen Jeugdbescherming? Dat en nog veel meer kwam aan de orde bij de presentatie van de Kwaliteitsagenda van de Instellingen: &l...

  Lees meer
 • Pedagogische innovatie en een warme winteravond

  Zondag 26 januari. ‘Hoe gaat het met u?': verdiep je in de persoon die tegenover je zit. Dat en meer over innoveren in de pedagogiek. Wat is specifiek voor het werk van gedragskundigen in het terugdringen van onvrijwillige zorg? Samen met het NIP, de NVGZP en de BPSW gaan we het vatten in een handleiding. En natuurlijk ons NVO-Chapeaudine...

  Lees meer
 • Eén aanspreekpunt en continuïteit van zorg, ook bij dreigende suïcide

  Zondag 19 januari. Suïcide bij jongeren; kunnen we iets doen om dat te voorkomen? Niet altijd misschien, maar één vertrouwd aanspreekpunt en continuïteit daarvan is belangrijk. Afgelopen week ontvingen alle orthopedagogen-generalist een brief die hen helpt bij inschrijving in het BIG-register en een folder over het NVO-Kwali...

  Lees meer