Weeklog

Afbeelding: Marlies Post 1

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen. Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 • Regionale ontmoeting in Groningen, dyslexie in registratie en accreditatie en Puur Pedagogiek

  Zondag 15 oktober. Op de Dag van de Ondersteuningscoördinator in Groningen gaven we een workshop over de veranderende rol van de pedagoog in het voortgezet onderwijs. Onze zaal was helemaal ‘uitverkocht’ en zeker zo’n tien mensen haalden ergens anders nog een stoel vandaan. We maakten gebruik van uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs: zou deze casus anders zijn verlopen als de pedagoog zijn rol anders had ingevuld? En ook: hoe kun je als pedagoog zo’n incident dat zich op school voordoet aangrijpen om zaken (en ook jou zelf) op de agenda te zetten? Het regeerakkoord verscheen eindelijk ook die dag. Op de terugweg in de trein gescand en met mijn collega PR en Communicatie de volgende dag voor u op een rij gezet. Met Edventure, de koepel van de onderwijsadviesorganisaties spraken we donderdag over registratie en accreditatie van dyslexiedeskundigen en over de richtlijn en een visitatiesysteem dyslexie.

  ‘We’ in Groningen, dat waren José Wichers-Bots van Fontys Hogescholen en ik. José is NVO-lid en wij beiden zitten, naast onze reguliere functie, in de Geschillencommissie Passend Onderwijs. In die hoedanigheid geven wij advies over geschillen tussen ouders en schoolbesturen. Niet over pedagogen. Maar we zien hen soms wel langskomen, op de achtergrond, in de casuïstiek. Of juist niet, terwijl ze er wel hadden moeten zijn. Vanuit haar onderzoek heeft José kennis en inzicht in wat een pedagoog (anders) zou kúnnen doen om de situaties waar wij op stuiten, te verbeteren. Een provinciale dag in Groningen, waarvoor ik was uitgenodigd, geeft ons de gelegenheid om die inzichten te delen met pedagogen die zich werkelijk in die schoolpraktijk bevinden. Tegelijkertijd maken professionals daar van de gelegenheid hun inzichten en vragen met mij te delen. Zo kreeg ik die middag signalen over pedagogen die een deskundigheidsadvies geven en cases onder ogen krijgen waarbij ze denken ‘Was ik daar maar bij ingeschakeld, dan had ik dit hele dossier misschien niet eens hoéven te beoordelen, want dan was het nooit zo ver gekomen.’ Over de behoefte aan méér diagnostiek in de opleiding OG en tegelijk de behoefte aan meer inspelen op het feit dat pedagogen steeds vaker een coördinerende rol hebben en steeds minder zelf aan diagnostiek en behandeling doen.

  Bij Edventure leven vragen over de eisen die SKJ, op voordracht van NVO en NIP, stelt aan beginnende masterpedagogen. Concreet gaat het om de uren supervisie die startende  masterpedagogen voor hun eerste herregistratie moeten maken. Misschien kan een systeem zoals Edventure voor de eigen professionals heeft tot vrijstelling leiden; dat kunnen we onderzoeken. Als het gaat om geaccrediteerd onderwijsaanbod, met een toespitsing op specifiek aanbod op dyslexie, kan een oplossing zijn dat Edventure of aanverwante opleidingen zelf hun aanbod laten accrediteren. We streven sowieso naar variëteit in ons geaccrediteerde onderwijsaanbod. We gaan het tarief voor accreditatie vanaf 2018 verlagen en hopen daarmee drempels weg te nemen voor accreditatie.

  Over accreditatie gesproken: deze week werd bekend dat de accreditatie van ons jaarlijkse congres Puur Pedagogiek weer rond is. We benaderden al onze leden met dit bericht.

  U komt toch ook  op 10 november?

  Tot volgende week!

  M

 • Werkgevers bij de NVO, de juiste professional op de juiste plek en eerste basisorthopedagogendag

    Zondag 8 oktober. We zijn een vereniging van professionals, maar die professionals worden wel eens werkgever. De  kennis en expertise die een aantal van onze leden in die hoedanigheid opdoen kunnen we veel beter benutten. In de nieuwsbrief schreef ik er al over: op de afsluitende conferentie van het lectoraat Leerkracht in Tilburg kr...

  Lees meer
 • Privacy in de jeugdhulp, SKJ-ers willen ondersteuning bij registratie, HOOG en klachtfunctionarissen Wkkgz.

  Zondag 1 oktober - Ronduit indrukwekkend was de theatervoorstelling die jongeren, ervaringsdeskundigen, in twee dagen in elkaar hadden gezet voor de bestuurlijk conferentie over privacy in de jeugdhulp, afgelopen woensdag. Het waren getuigenissen over onzorgvuldigheid in het omgaan met privacy of zelfs schending daarvan. Zoals we in onze nieuwsbr...

  Lees meer