Weeklog

Afbeelding: Marlies Post 1

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen. Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 • Mijnnvo en de stapeling van toezicht

  Zondag 15 juli. Hoeveel leidinggevenden, toezichthouders en potentiële klagers kijken over de schouder van een professional mee? Over de consequenties daarvan voor het werkplezier spraken we afgelopen week als NVO-bureau met Adri van Montfoort. Ook relevant voor het werkplezier van de professional: de veelheid van richtlijnen die we als beroepsverenigingen (laten) ontwikkelen. Het NJI deed een moedige poging om ons als  kikkers in een kruiwagen te houden. Leden zouden elkaar op onze website beter moeten kunnen vinden. Daarom komt er mijn.nvo.nl. Het hele besloten deel van onze website gaat ervoor op de schop.

  Als ex-voorzitter van ons College van Toezicht is Adri van Montfoort een goede bekende van de NVO; een zeer waardevol lid. Als uitgerekend Adri publiekelijk en in de politiek aan de bel trekt als het om ons tuchtrechtsysteem gaat, nemen we dat dan ook uiterst serieus. Hij is niet de enige die dat doet; veel grote organisaties in de Jeugdhulp, zoals de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg Nederland, maken zich zorgen. Dan gaat het overigens niet alleen om ons tuchtrecht; wel om dat tuchtrecht als één van de vele potentiële onzekerheden waarmee een professional te maken heeft. De veelheid van toezichthouders, kwaliteitsinstrumenten en klachtregelingen maakt een professional kwetsbaar; hij kan elk moment uit totaal verschillende hoeken een klacht op zijn bord krijgen. Dat verhoudt zich slecht met één van de doelen van de jeugdwet: meer ruimte voor de professional. We kunnen en moeten daar als beroepsverenigingen iets mee. Dat varieert van onze beroepsbeoefenaren beter toe te rusten om hun werk te doen tot pleiten voor meer ondersteuning door werkgevers. Beter toe te rusten hun werk te doen? Ja, door in de opleidingen aandacht te besteden aan bijvoorbeeld het verschil tussen feiten en meningen en dat toe te passen in rapportages. Ondersteuning door werkgevers? Ja; met de krapte op de arbeidsmarkt die aan het ontstaan kan een werkgever zich profileren met ondersteuning van professionals in de veelheid van toezichtlagen, administratieve lasten en een eventuele tuchtklacht.

  Het is ook niet vreemd dat professionals het bos niet meer zien door het woud aan richtlijnen. We maken er, met de beste bedoelingen, zo veel. Vaak zijn er voor samenwerkende beroepsgroepen op dezelfde thema’s, denk bijvoorbeeld aan ADHD of autisme, aparte richtlijnen die lang niet altijd op elkaar zijn afgestemd. Alleen al samen tot een overzicht komen zou kunnen helpen. En binnen een groep beroepsverenigingen aangeven dát een bepaalde richtlijn gaat worden ontwikkeld en of met dat vraagstuk toevallig een andere beroepsgroep ook bezig is of is geweest. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk wekt het bij deze en gene toch vragen en zelfs weerstand op. Nou kun je ook bij de térm richtlijn vragen stellen; voor medische aangelegenheden is het misschien toch meer geëigend om over richtlijnen te spreken dan voor complexe pedagogische vraagstukken. Wat niet wegneemt dat het wél handig is dat een richtlijn de laatste stand van de wetenschap op het betreffende vraagstuk bundelt, zodat professionals niet zelf hoeven te grasduinen in allerlei artikelen.

  Leden willen elkaar digitaal kunnen ontmoeten; dat geldt bijvoorbeeld voor onze netwerken die informatie delen of producten ontwikkelen, voor leden die willen weten wie zich nog meer voor een bepaalde studiedag of workshop heeft aangemeld en voor leden die zich afvragen of en hoe zij hun krachten kunnen bundelen om samen een gemeente te beïnvloeden. Onze huidige website biedt die mogelijkheid niet; leden geven in het laatste ledentevredenheidsonderzoek dan ook aan dat zij met name het ledendeel van de website ontoegankelijk vinden en dat het te weinig toegevoegde waarde heeft. We zetten begin van het jaar al een onderzoek uit naar het gebruik van dat ledendeel en naar verbetermogelijkheden. Afgelopen week werden de uitkomsten ons als bureau gepresenteerd. Conclusie: het gaat heel anders en veel beter worden. We hopen dat u er aan het eind van het jaar van kunt gaan profiteren.

  Dit was mijn laatste weekbericht vóór de zomer. De derde week van augustus kom ik weer bij u terug.

   

  M

 • Regiebehandelaar, bijdragen aan 'de' transformatie en de Brexit en u!

  Zondag 8 juli. Opleiden voor een betere transformatie Jeugd. Het Verenigd Koninkrijk kwam tot een lijn in de Brexit. Raakt die Brexit ook ‘ons soort mensen’? De praktijk achter de uitspraken van onze Tuchtcolleges. En natuurlijk, natuurlijk het Hoofdlijnenakkoord GGZ en de OG in de BIG. Over het Hoofdlijnenakkoord GGZ en de voortgang...

  Lees meer
 • Hoezo is passend onderwijs mislukt?

  Zondag 1 juli. Passend onderwijs is  niet misluk; laten we  alleen de ruimte die die wet biedt nog veel beter benutten! Naar het belang van het kind kijken als een (v)echtscheiding voor de rechter komt? In zo’n geval kan een rechter een bijzonder curator inschakelen. Pedagogen kunnen zo’n bijzonder curator zijn. Zij lopen daar...

  Lees meer
 • Hulp aan ouders met psychische klachten? Aan jongeren van 18+? Weg met dwang in de gehandicaptenzorg?

  Zondag 24 juni. Hoe is het mogelijk dat we in Nederland kampen met wachtlijsten en een tekort aan regiebehandelaren en dat orthopedagogen, die daarvoor uitstekend zijn toegerust, worden uitgesloten om die taak te vervullen? Hoe is het mogelijk dat de Tweede Kamer debatteert over jeugdhulp ’18-/18+’ en dat dan niét als vanzelfspre...

  Lees meer
 • In de verscheidenheid toont zich de meester

  Zondag 17 juni. Maar liefst vier NVO-activiteiten op één avond, afgelopen maandag. In de verscheidenheid toont zich de meester. Richtlijnen en tuchtrecht, het blijft een puzzel, maar steeds meer een puzzel die collega-beroepsverenigingen herkennen en over meedenken. Woensdag opende in Leiden het interdisciplinair behandel- en expertis...

  Lees meer
 • Thuiszitters en strafrecht, professionalisering om isolatie te voorkomen en 50 jaar pedagogiek in Groningen

  Zondag 10 juni. Hoe veelzijdig is de pedagogiek? In Groningen kwam het vrijdag samen in het symposium ter ere van het 50 jarig bestaan van de faculteit daar. Met als rode draad hoe kennis over het ‘gewone’ opvoeden kan worden benut voor mensen die meer moeite hebben om zich ‘gewoon’ te ontwikkelen, zoals doofblinde kinderen ...

  Lees meer