Weeklog

Afbeelding: Marlies web-10

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen.

Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 

 • De rem op de rolstoel is ook inperking van vrijheid

  Zondag 6 september. Een bestuursvergadering op locatie met een introductie hoe de implementatie van de Wet zorg en dwang er in de praktijk aan toe gaat. De eerste tipjes van de sluier van het onderzoek naar vijf jaar tuchtrecht bij het Kwaliteitsregister Jeugd. En de ontwikkeling van onze eigen NVO-Kwaliteitsregisters: van oproep tot klankbordgroep.

  Dinsdagavond ontving ons bestuurslid Paul Willems het bestuur op ‘zijn’ locatie: het hoofdgebouw van Amerpoort. Ik was er al eens eerder geweest, maar ook nu was het weer indrukwekkend. Zodra je de slagboom bent gepasseerd kom je in een bijna parkachtig gebied, met verspreid staande, kleinschalig aandoende woonzorggemeenschappen. Mensen lopen en fietsen er; een jongen -die ik natuurlijk helemaal niet kende- stak groetend zijn hand op. Het hoofdgebouw dateert uit de jaren vijftig en was toen en nog steeds strak en modern. Eén van de gedragswetenschappers nam ons mee in de implementatie van de Wet zorg en dwang. In de keuze om alle gedragswetenschappers als zorgverantwoordelijke en wzd-functionaris te laten functioneren; in verschillende casuïstiek natuurlijk. De ambitie om onvrijwillige zorg steeds verder terug te dringen en hoe dat de ene keer vanzelfsprekend is, de andere keer moeizaam en een derde keer per ongeluk bijna terug naar af. Dat het zo makkelijk is om de rem op de rolstoel te zetten, maar dat dat óók inperking van vrijheid is. Dat het soms noodzakelijk blijft om cliënten in bedboxen te laten slapen, maar dat dat ten eerste al een grote voortuitgang is vergeleken met banden in bed en ten tweede voor nog maar 50 van de 2500 cliënten een noodzakelijk kwaad is. En natuurlijk óók dat de implementatie veel extra werk vergt, ook administratief en organisatorisch. En dat gaat, helaas, toch ten koste van de tijd voor zorg. Wat mij betreft had de inleiding de hele avond mogen duren. Maar er moest ook ‘gewoon’ worden vergaderd.

  Bijzonder was ook de invitational conference over vijf jaar tuchtrecht SKJ. Ook hier alleen al vanwege de locatie. De Jaarbeurs in coronatijd. Een zaal met zo’n dertig stoelen, allemaal op afstand van elkaar. Voor de dynamiek maakte het niet uit. Wat mij betreft is en blijft de meest intrigerende vraag: in hoeverre is een jeugdprofessional tuchtrechtelijk aansprakelijk in een situatie waarin de jeugdhulp op dit moment verkeert en gezien het feit dat een jeugdprofessional in (verschillende) hiërarchische verhoudingen werkt? Wat niet wil zeggen dat er geen sprake is van professionele autonomie, want die is er wel degelijk.

  We werken hard aan de ontwikkeling van onze NVO-Kwaliteitsregisters en dat merkt u als lid. De orthopedagogen-generalist attendeerden we er deze week op dat zij, als zij BIG-geregistreerd zijn, hun inschrijving in ons Kwaliteitsregister nog tot 1 januari kunnen activeren. De beroepsgroep vindt een Kwaliteitsregister náást BIG-registratie belangrijk, omdat het BIG-register alleen op grond van werkervaring herregistreert. Het NVO-Kwaliteitsregister houdt ook scholing en intervisie bij. Het regende telefoontjes en e-mails na die oproep.

  We streven ernaar de registers nog beter te positioneren, ook bij werkgevers. En gebuiksvriendelijker te maken. En te actualiseren op dát wat in de praktijk van toegevoegde waarde is. Uw ideeën en meningen zijn daarbij onontbeerlijk. Gelukkig bent u in grote getale bereid om met ons mee te denken. Een oproep daartoe leidde tot zoveel reacties, dat we even overwogen de oproep niét ook nog eens in de nieuwsbrief te zetten. Maar uiteindelijk deden we dat toch; je kunt nooit genoeg mee-, tegen- en dwarsdenkers in een vereniging hebben.

  Tot volgende keer

   

  M

   

   

 • Van thuiszittende leerlingen tot vakantie

  Donderdag 16 juli 2020 | Thuiszittende leerlingen, de beroepenstructuur, de OG in de BIG, het regiebehandelaarschap, verhuisd, techniek en op vakantie. Daarover gaat dit laatste bericht voor de zomer.  De coronacrisis bracht de klad in mijn weekberichten. Er zijn wel belangrijkere dingen dan wat ik te melden heb, dacht ik. Dat denk ik...

  Lees meer
 • Merendeel cliënten orthopedagogen krijgt niet de zorg die nodig is

  Zondag 17 mei 2020 | Het merendeel van cliënten krijgt nu niet de zorg die nodig is. Dat was één van de resultaten van onze flitspeiling en die strookt met peilingen van o.a. Mind. Met z’n allen proberen we de consequenties van de crisis te overzien; in de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact denkt pedagoog Mischa de Wi...

  Lees meer
 • Een pedagoog in het Outbreak Management Team

  Zondag 26 april 2020 | Een pedagoog in het Outbreak Management Team. Of eigenlijk, in het Impact Management Team. Tweede Kamerlid Segers diende hier afgelopen week een motie voor in en kreeg hij de handen op elkaar. Nu we, hoe dan ook, naar een ‘nieuw normaal’ moeten gaan, is er behoefte aan ook andere wetenschappelijke discip...

  Lees meer
 • Vier weken geleden had ik geen idee...

  Zondag 12 april. Vier weken geleden ging ook mijn wekelijkse blogje in lock down. Er waren in allerlei opzichten belangrijker zaken. Vier weken geleden dacht ik dat thuis werken gewoon doorwerken zou betekenen. Vier weken geleden had ik nog nooit een vlogje opgenomen. Vier weken geleden had ik nog nooit met Zoom of Teams gewerkt. Vier weken geleden...

  Lees meer
 • Zoek aansluiting! Dat lijkt de belangrijkste les uit de eerste crisisweek

  Zondag 22 maart. De belangrijkste les uit deze eerste crisisweek is: zoek aansluiting! Zelfstandig gevestigden, zoek aansluiting bij zorginstellingen die personeel nodig hebben en bij coördinatiepunten die vraag en aanbod van zorg organiseren. Voor ons allemaal: benut bestaande overleggen en infrastructuren, al is het dan digitaal en ga uit va...

  Lees meer