Weeklog

Afbeelding: Marlies Post 1

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen. Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 • ‘Als ik oud ben en me niet meer herregistreer als klinisch psycholoog, ga ik als orthopedagoog het graf in. Dat geeft rust.’

  Zondag 18 februari. Aan het woord is Resie Bessems, afgelopen vrijdag op het congres Power to the Orthopedagoog, dat ons netwerk LZMG+ ter ere van zijn 25-jarig bestaan organiseerde. De universitaire mastertitel orthopedagoog heb je immers voor het leven. Het was een congres dat ik álle leden van de NVO zou willen laten volgen, zo goed. Vandaag sluit de internetconsultatie Wet BIG II. Vanmiddag om half vier passeerde het aantal positieve reacties de magische grens van 500. Ik zeg niet meer ‘Dank u wel’; Resie Bessems indachtig zeg ik nu: ‘Terecht!’. Robert Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater hield woensdag op de lezing De Jeugd van nu, gelukkig anders? een mooie inleiding over het thema labelling. We gaan van ‘authority-based’, via evidence-based naar context-based. Zo waar. Alleen doet onze beroepsgroep dat al ruim 50 jaar.

  Naast deze highlights begon de week met een bijeenkomst over de evaluatie van de Jeugdwet, georganiseerd door VWS en de VNG. Ook al een goede bijeenkomst, met brancheorganisaties, beroepsverenigingen, cliëntorganisaties, gemeenten en landelijke organisaties als de inspecties. De NVO, maar ook veel andere organisaties, vinden het belangrijk dat de kwaliteit van wijkteams beter wordt geborgd; hoogwaardige expertise is nodig om juist bij de intake een goede afweging te maken: uitgaan van eigen kracht of toch direct doorverwijzen naar meer specialistische hulp? Aan het eind van de week kwam dat thema onverwacht terug. In het NRC verscheen een artikel dat daar óók voor pleitte, alleen werd de orthopedagoog daarin wat neerbuigend neergezet als een professional die licht opvoedingsadvies geeft. Onze voormalig voorzitter, Xavier Moonen, klom direct in de pen. U las zijn reactie al in onze nieuwsbrief. Morgen verschijnt die in de NRC.

  Op een bepaalde manier kwam het steeds terug, deze week. Gedrag verander je pas als je er last van hebt. Druk zijn, slecht kunnen horen, behoefte aan structuur hebben… Op zichzelf geen probleem. Het kan zelfs helpen. Een probleem is het pas als jij, iemand anders in je omgeving of meerdere ‘iemanden’ er last van hebben en als het je maatschappelijk functioneren belemmert. Heel vaak hoéft er dan helemaal geen diagnose worden gesteld of label worden geplakt. Als ouders en andere opvoeders weten hoe ze beter met een druk of prikkelgevoelig kind kunnen omgaan, is het probleem al minstens voor de helft gereduceerd. Zeiden zowel Robert Vermeiren als Resie Bessems op heel verschillende gelegenheden. Het verschil was dat Resie Bessems wist voor wie ze sprak: orthopedagogen, die heel wat zelfverzekerder zouden kunnen en moeten zijn als het om hun vak, hun beroep gaat.

  Power to the Orthopedagoog. Het ging vrijdag over opvallen, over beïnvloeden, over contact maken met je publiek, over gaan staan voor wat je vindt en wat je wilt. En ik heb denk ik de beste workshop ooit gevolgd. Aan het begin vertelde onze begeleider dat mensen aan het eind méér willen met presenteren. ‘Nou’, dacht ik bij mezelf, ‘Dat denk ik niet.’ Echt wel! Ik zou morgen meteen weer willen! En al helemaal met deze groep. De dag als geheel, van het begin tot aan het eind, kan niet meer stuk. Dank, jubilerend netwerk LZMG+, voor dit prachtige cadeau aan de NVO. Als het aan ons én aan jullie ligt gaan we deze dag herhalen. Want élk NVO-lid zou in de gelegenheid moeten zijn dit congres te volgen.

  Tot volgende week,

  M

 • Pedagogiek is overal en de eenheid van het veld

  Zondag 11 februari. Pedagogiek is overal; als directeur van de NVO hoor ik dat te weten. Toch werd ik afgelopen week, overigens buiten die hoedanigheid, weer met mijn neus op de feiten gedrukt. Lees maar. Het thema van deze week is netwerken. Bij de situaties die ik hierboven aanduid. Bínnen de NVO rondom de OG in de BIG. Deels ook in verban...

  Lees meer
 • Facturering, ledenaantallen en dogmatiek

  Zondag 4 februari. Bijna altijd schrijf ik in dit weekbericht over inhoudelijke zaken. Ik ga ervan uit dat dát is wat u interesseert. Maar deze week sprankelde de bedrijfsvoering en liepen medewerkers van ons bureau stralend en soms zelfs stuiterend door de gangen omdat ‘het’ zomaar gelukt was. Dat was zo inspirerend dat mijn wee...

  Lees meer
 • Wet BIG II, kwaliteitskoepel langdurige zorg en op naar een duurzame NVO

  Zondag 28 januari. Wat een commotie roept de voorgenomen opname van de OG in de BIG op. Als NVO bezien we dat met zorg over het imago van het veld en ook met enige verbazing. Hoe kan het dat een zeker zo belangrijk onderdeel van de wetswijziging voor de kwaliteit en de cliënt, uitbreiding van herregistratie-eisen, zo weinig aandacht krijgt? Oo...

  Lees meer
 • OG in de BIG, vluchtelingenkinderen, labelling en de bijzonder curator

  Zondag 14 januari. Deze eerste werkweek van 2018 hadden we er onze handen aan vol; aan DE internetconsultatie: de consultatie over het wetsvoorstel dat de opname van de orthopedagoog generalist in de Wet BIG regelt. Toch was dat niet het enige dat ons bezighield. We selecteerden nieuwe leden voor onze pool die pedagogische rapportages maakt voor vl...

  Lees meer
 • Felice Solidaridad en reflectie

  Felice Navidad. Voor mij heeft deze Spaanse kerstwens een speciale lading. Mijn destijds nog maar zeventienjarige dochter vertrok in september om een jaar vrijwilligerswerk te gaan doen in Chili. Met Kerst en Oud en Nieuw moesten we het dat jaar dus zonder haar stellen. Mijn beste vriendin schreef daarom, bijna levensgroot, Felice Navidad op een be...

  Lees meer
 • Code rood en 'It giet oan'

  Zondag 17 december. Ook de relatie tussen werkgever en werknemer heeft pedagogische aspecten. Wat betekenen 'code rood' voor de weg en een reisadvies van de NS en ProRail voor die relatie? En we houden het nog even bij het weer: it giet oan voor de OG in de BIG! Vrijdagmiddag laat ontvingen we het signaal: de internetconsultatie van het wet...

  Lees meer
 • Krabben of de gunst van het gunnen

  Zondag 3 december 2017. In mijn studietijd was er een heel populair boek: Zen of de kunst van het motoronderhoud. Het is misschien nog wel populair, hoewel ik mijn kinderen er nooit over heb gehoord. Een variatie op die titel schoot mij afgelopen week te binnen als reactie op een akkefietje tussen beroepsverenigingen onderling. Wist u dat krabben i...

  Lees meer
 • Thuiszittende leerlingen, na tien jaar nog een klacht en de pedagogische relatie verbeeld

  Zondag 26 november. Als pedagoog meehelpen om het aantal thuiszitters terug te dringen? Maandagavond beten we de spits af van een reeks regionale bijeenkomsten. Het bestuur en de Tuchtcolleges bespraken woensdag dilemma’s die achter taaie, juridische reglementen schuil gaan. Zoals de vraag wanneer iemand geen klacht meer kan indienen omdat er...

  Lees meer
 • Jong en ziek, meedoen en taai-maar-niet-saai

  Zondag 19 november. De club van 100: Laurentien van Oranje en Rens Raemakers spraken er. Beiden op hun eigen manier bijzonder. Nog bijzonderder was de opzet. Chronisch zieke jongeren stuurden vooraf hun eigen verhaal naar een klein groepje deelnemers. Dát groepje zette in om en nabij een uur een concreet plan van aanpak op met die  jong...

  Lees meer
 • Puur Pedagogiek

    Zondag 12 november. Hét evenement van afgelopen week was Puur Pedagogiek, afgelopen vrijdag. Daar werden ook de twee jaarlijkse thesisprijzen uitgereikt. Op en door het bureau gebeurde veel meer dat ook als 'Puur Pedagogiek' te duiden is. De laatste twee regionale bijeenkomsten beroepscode van het intensieve traject dat we ...

  Lees meer
 • De tergend langzame voortgang van de wijziging Wet BIG, pedagogische identiteit en openbaarheid

  Zondag 5 november. De wijziging van de Wet BIG gaat langzaam, tergend langzaam, maar vordert. Maandag vond bestuurlijk overleg plaats over de herregistratie-eisen die voor alle zogeheten artikel-drie-beroepen gaan gelden. VWS verwacht de internetconsulatie nu begin 2018 en de behandeling van het wetsvoorstel vóór de zomer. Binnen de N...

  Lees meer
 • Het regeerakkoord als politieke erkenning van de pedagoog?

  Zondag 29 oktober. Het regeerakkoord bevat opvallend veel punten die betrekking hebben op activiteiten waaraan wij als NVO het afgelopen jaar -of al veel langer- aandacht aan besteedden. Dan gaat het o.a. om beleid op het gebied van vechtscheidingen, meervoudig ouderschap en adoptie, het tegengaan van thuiszittende leerlingen en het recht op leren,...

  Lees meer
 • Regionale ontmoeting in Groningen, dyslexie in registratie en accreditatie en Puur Pedagogiek

  Zondag 15 oktober. Op de Dag van de Ondersteuningscoördinator in Groningen gaven we een workshop over de veranderende rol van de pedagoog in het voortgezet onderwijs. Onze zaal was helemaal ‘uitverkocht’ en zeker zo’n tien mensen haalden ergens anders nog een stoel vandaan. We maakten gebruik van uitspraken van de Geschillenc...

  Lees meer
 • Werkgevers bij de NVO, de juiste professional op de juiste plek en eerste basisorthopedagogendag

    Zondag 8 oktober. We zijn een vereniging van professionals, maar die professionals worden wel eens werkgever. De  kennis en expertise die een aantal van onze leden in die hoedanigheid opdoen kunnen we veel beter benutten. In de nieuwsbrief schreef ik er al over: op de afsluitende conferentie van het lectoraat Leerkracht in Tilburg kr...

  Lees meer
 • Privacy in de jeugdhulp, SKJ-ers willen ondersteuning bij registratie, HOOG en klachtfunctionarissen Wkkgz.

  Zondag 1 oktober - Ronduit indrukwekkend was de theatervoorstelling die jongeren, ervaringsdeskundigen, in twee dagen in elkaar hadden gezet voor de bestuurlijk conferentie over privacy in de jeugdhulp, afgelopen woensdag. Het waren getuigenissen over onzorgvuldigheid in het omgaan met privacy of zelfs schending daarvan. Zoals we in onze nieuwsbr...

  Lees meer