Weeklog

Afbeelding: Marlies Post 1

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen. Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 • Werkgevers en hoogleraren slaan handen ineen en oh, die beveliging...

  Zondag 9 december. De Tweede Kamer zette afgelopen week een vervolgstap in de procedure om de orthopedagoog-generalist op te nemen in de Wet BIG. Werkgevers en hoogleraren pedagogiek hechten veel waarde aan die opname; zij organiseerden daarover op eigen initiatief een overleg. De vaart die er nu inzit zet ook druk op het landelijk opleidingsplan dat we samen met de hoofdopleiders ontwikkelen. Tussen de bedrijven door ging ons strategische beleidsplan naar de ledenraad. En in deze tijd van het jaar faalde als altijd de beveiliging…

  Voor werkgevers is de opname van de orthopedagoog-generalist belangrijk; zij kampen met personeelstekorten en hebben, om passend onderwijs, complexe jeugdhulp, ondersteuning en soms behandeling van ouders en het voorkomen van onvrijwillige zorg te realiseren, de specifieke expertise van deze professionals hard nodig. Voor universiteiten die een opleiding (ortho)pedagogiek verzorgen is het belangrijk dat hun studenten zich op postmasterniveau verder kunnen ontwikkelen in dit specifieke beroep. Dat maakt dat zij de handen ineen slaan om samen deze specifieke opleiding te borgen en om het wetstraject te ondersteunen. Bijzonder en inspirerend.

  Wat de opleiding apart maakt is de focus op kennis over opvoeding en ontwikkeling, om professionals op te leiden die breed inzetbaar zijn in onderwijs, jeugdhulp, gehandicaptenzorg en de ggz. Zowel preventief als curatief, zowel direct gericht op de individuele cliënt als indirect, via diens begeleiders of primaire behandelaar. En, omdat het om opvoeding gaat, altijd gericht op verbinding tussen iedereen die betrokken is bij die opvoeding. Daarin is de orthopedagoog en ook de orthopedagoog-generalist onderscheidend en dat is dus ook de kern van het opleidingsplan. IJkpunt is het beroepscompetentieprofiel dat de NVO in 2014 publiceerde en de competenties die dat profiel verwoordt. De uitwerking vergt nog wel wat. Wie heeft bijvoorbeeld toegang tot de opleiding? Is supervisorschap voorbehouden aan orthopedagogen-generalist met een specifieke supervisoropleiding? Hoe voorkomen we dat toetsing van de competenties tot een tamelijk technisch afvinklijstje verwordt?

  Intussen wordt ook hard gewerkt aan het rapport dat de eerste fase, de inventarisatie, van het project beroepenstructuur afsluit. Het is en blijft een uitdaging om stelselmatig de optiek vanuit cliënten vast te houden en om alle domeinen evenwichtig in beeld te houden, waarbij we recht doen aan de eigenheid van die domeinen. In het verband waarin we dit ontwikkelen domineert nou eenmaal heel snel de benadering en invalshoek van de ggz. Maar waar een wil is, is een weg en blijft een weg.

  En dan die beveiliging. Het is Sinterklaas klaarblijkelijk wéér gelukt om dinsdagavond 4 december ongehinderd die beveiliging te passeren. Want woensdagmorgen lag op alle bureaus een letter. En terecht. Want wat verzetten we met z’n allen een enorme hoeveelheid werk en wat bereikten we veel, dit jaar. In zijn lange gedicht kon de Sint nog maar een fractie van wat iedereen heeft gepresteerd benoemen.

  Op naar de Kerst. Maar eerst nog twee weken de eindspurt waarover ik het vorige week al had.

  Tot volgende week,

   

  M

 • Wilsonbekwaamheid, nul uithuisplaatsingen en de sprankelende kernboodschap van jeugdprofessionals

  Zondag 2 december Wilsonbekwaamheid, nul uithuisplaatsingen en de kernboodschap van jeugdprofessionals waren de centrale thema’s van maar liefst drie bijeenkomsten deze week. Het wetsvoorstel dat de OG opneemt in de Wet BIG ligt bij de Tweede Kamer. Met als beoogde inwerkingtreding 1 januari 2020. Daarmee zijn we écht een flinke stap v...

  Lees meer
 • De één is de ander niet. Het speciaal onderwijs als kweekvijver.

  Zondag 25 november. De één is de ander niet. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar hoe moeilijk is het om daar als supervisor goed op in te spelen. Of als leidinggevende, als ik het op mezelf betrek. Het was de kern van de jaarlijkse NVO-supervisorenavond. De één is de ander niet; dat geldt ook voor de wirwar aan registraties ...

  Lees meer
 • Wetsvoorstel OG zo snel mogelijk naar Kamer. Maar er is meer nodig om de wachtlijsten in de ggz het hoofd te bieden

  Zondag 18 november. Het ministerie van VWS bevestigde ons dinsdagmorgen, in een overleg met een aantal NVO-leden, dat hun bewindspersonen de snelst mogelijke route willen kiezen om de orthopedagoog-generalist op te nemen in de Wet BIG. Het snelste én meest geëigende wetsvoorstel zal worden benut. Welk voorstel dat is vergt nog enige pol...

  Lees meer
 • Zondag 11 november. Rollercoasting; dat  was opname van de  orthopedagoog-generalist in de Wet BIG. En ik vermoed zo dat het nog wel even rollercoasting blijft. Er is nóg een wet die ons bezig houdt, de invoering van de wet Zorg en Dwang. Afgelopen vrijdag was één van de co-creatiebijeenkomsten over die invoering. &nb...

  Lees meer
 • Innovatie in de ggz? Manshoge schotten en regels die voor cliënten gaan?

  Zondag 4 november. Innovatie in de ggz? Als NVO zien we dat nog niet zo; de schotten staan meer dan manshoog en regels gaan boven zorg voor cliënten. Wat doen we als veld met al die actieplannen die de rijksoverheid over ons uitstrooit? En kennis ontsluiten: met richtlijnen of kan het ook anders? Innovatie in de ggz. Maar niet heus. Alle m...

  Lees meer