Weeklog

Afbeelding: Marlies web-10

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen.

Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 

 • Pleidooi voor zo gewoon mogelijke opvoedsituaties, juist in coronatijd

  Zondag 18 oktober. Vanuit ons pedagogisch perspectief pleitten we als NVO altijd al voor normaliseren. Ook in moeilijke opvoedings- en ontwikkelingssituaties zetten pedagogen zich, altijd samen met alle betrokkenen bij die opvoeding en heel vaak domeinoverstijgend met andere professionals, in om een zo gewoon mogelijke opvoedingssituatie te behouden of te creëren. We zien dat dat uitgangspunt steeds breder wordt omarmd en in diverse domeinen concreet vorm krijgt. De tweede coronagolf geeft daar extra betekenis aan.

  In het programma Buitenhof pleitte kinder- en jeugdpsychiater Arne Popma, zij het in andere bewoordingen, ook voor het behoud van een zo gewoon mogelijke opvoedingssituatie voor kinderen en jongeren. Als NVO stelden we, samen met andere beroepsgroepen die meedoen aan het programma Zorg voor de Jeugd, enkele weken geleden een manifest op: https://voordejeugd.nl/nieuws/groep-jeugdexperts-doet-oproep-maak-specifiek-coronabeleid-voor-kinderen-en-jongeren/.Juist voor kwetsbare jongeren is het belangrijk dat hun reguliere leven zo veel mogelijk door gaat, door naar school te gaan, te blijven sporten en deel te blijven nemen aan andere activiteiten. Er is nog een tweede reden om dat te doen en dat is dat kwetsbare kinderen in beeld blijven, eerst en vooral bij diégenen die informele steun bieden. In de eerste coronagolf, toen de scholen waren gesloten, hebben we voorbeelden gezien van leerkrachten die alles op alles zetten om alle leerlingen in het vizier te houden en hen zo nodig thuis bezochten. Hoewel we op een gegeven moment als samenleving leerlingen ‘kwijt’ waren, heeft dat ongetwijfeld voorkomen dat het er veel méér waren.

  Dat pleidooi voor normaliseren zien we ook in de ouderen- en gehandicaptenzorg. De isolatie daar, in de eerste golf, heeft ons aangegrepen. Vandaar dat er nu manifesten rondgaan die ervoor pleiten het virus te isoleren, niet de mensen. Dat is een uitdaging, maar ook daarover hebben we natuurlijk wel het een en ander geleerd van de eerste coronagolf.

  Het pleidooi van Arne Popma voor het behoud en benutten van informele steun roept ook vragen op. Toevallig sprak ik iemand die met vrijwilligers activiteiten verzorgt voor gehandicapten; aan de ene kant vallen vrijwilligers uit, omdat ze zelf bang zijn besmet te raken. Aan de andere kant melden nieuwe mensen, die al dan niet tijdelijk als gevolg van de coronacrisis thuis zijn komen te zitten, zich aan. Voor degene die ik sprak leek het gesneden koek om nieuwe vrijwilligers te toetsen op geschiktheid (hoewel zij dat beslist niet digitaal wilde doen) en in te werken. Maar we weten dat het voor veel professionals, ook voor onze achterban, relatief nieuw is om, juist bij kwetsbare groepen, te werken met en te vertrouwen op mensen die informele steun verlenen.  Het is belangrijk dat professionals zich daarin, in de opleidingen, in bij- en nascholing en op de werkplek, bekwamen.

  Normaliseren doen we overigens ook als bureau. Eén van mijn zorgen is dat we, doordat spontane ontmoetingen en discussies wegvallen, minder innovatief zijn of worden. Maar afgelopen week had ik een paar digitale ontmoetingen, met collega’s en met leden, die sprankelend waren en tot nieuwe ideeën en nieuwe verbindingen leidden. Zo willen we in de maand dat het basisorthopedagogencongres online is, van half november tot half december, onze masters extra in het zonnetje zetten. Met een ‘mastermaand’. En wat hielp het gesprek met het Kwaliteitsregister Paramedici voor ideeën over hoe u straks nog meer uit ons NVO-Kwaliteitsregister haalt. Geweldig trouwens, een klankbordgroep van ca. 60 leden die met ons meedenkt en die heel snel reageert op korte peilingen over hun mening en ideeën.

  M

   

 • De rem op de rolstoel is ook inperking van vrijheid

  Zondag 6 september. Een bestuursvergadering op locatie met een introductie hoe de implementatie van de Wet zorg en dwang er in de praktijk aan toe gaat. De eerste tipjes van de sluier van het onderzoek naar vijf jaar tuchtrecht bij het Kwaliteitsregister Jeugd. En de ontwikkeling van onze eigen NVO-Kwaliteitsregisters: van oproep tot klankbordgroep...

  Lees meer
 • Van thuiszittende leerlingen tot vakantie

  Donderdag 16 juli 2020 | Thuiszittende leerlingen, de beroepenstructuur, de OG in de BIG, het regiebehandelaarschap, verhuisd, techniek en op vakantie. Daarover gaat dit laatste bericht voor de zomer.  De coronacrisis bracht de klad in mijn weekberichten. Er zijn wel belangrijkere dingen dan wat ik te melden heb, dacht ik. Dat denk ik...

  Lees meer
 • Merendeel cliënten orthopedagogen krijgt niet de zorg die nodig is

  Zondag 17 mei 2020 | Het merendeel van cliënten krijgt nu niet de zorg die nodig is. Dat was één van de resultaten van onze flitspeiling en die strookt met peilingen van o.a. Mind. Met z’n allen proberen we de consequenties van de crisis te overzien; in de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact denkt pedagoog Mischa de Wi...

  Lees meer
 • Een pedagoog in het Outbreak Management Team

  Zondag 26 april 2020 | Een pedagoog in het Outbreak Management Team. Of eigenlijk, in het Impact Management Team. Tweede Kamerlid Segers diende hier afgelopen week een motie voor in en kreeg hij de handen op elkaar. Nu we, hoe dan ook, naar een ‘nieuw normaal’ moeten gaan, is er behoefte aan ook andere wetenschappelijke discip...

  Lees meer
 • Vier weken geleden had ik geen idee...

  Zondag 12 april. Vier weken geleden ging ook mijn wekelijkse blogje in lock down. Er waren in allerlei opzichten belangrijker zaken. Vier weken geleden dacht ik dat thuis werken gewoon doorwerken zou betekenen. Vier weken geleden had ik nog nooit een vlogje opgenomen. Vier weken geleden had ik nog nooit met Zoom of Teams gewerkt. Vier weken geleden...

  Lees meer