Weeklog

Afbeelding: Marlies Post 1

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen. Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 • Wilsbekwaamheid als vraagstuk, preventief zijn als het gaat om dyslexie en professionalisering in de gehandicaptenzorg.

  Bij wilsbekwaamheid denken wij in eerste instantie vaak aan mensen met een beperking. Terecht. Misschien dat we hen nog te vaak verantwoordelijkheid, ook voor alledaagse zaken, uit handen nemen. Maar het gaat ook over een vraagstuk dat afgelopen weken in de media was: hoeveel zeggenschap heeft een twaalfjarige over een belastende behandeling, die hem echter een grotere kans op overleven geeft? Het is een thema dat we als NVO, met onze netwerken, gaan oppakken. Leerlingen met lees- en schrijfproblemen hoeven lang niet altijd een diagnose dyslexie te krijgen. Een samenwerkingsproject tussen gemeente, scholen en zorgaanbieders in Zuid-Limburg laat zien dat veel leerlingen baat hebben bij intensieve training en proefbehandeling. Het aantal doorverwijzingen daalt opmerkelijk. Zo kennen we meer goede voorbeelden. We spraken er dinsdagavond over tijdens een studie-avond die ons netwerk onderwijs organiseerde. En we nemen dit mee in de analyse voor een richtlijn dyslexie, waarover we donderdag spraken met OCW en VWS. Vrijdag organiseerde de VGN een bijeenkomst over een gezamenlijke Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg: hoe kunnen we initiële en postinitiële scholing voor professionals optimaliseren?

  Wat waren we deze week als NVO actief als het gaat om scholing. We verzorgden maar liefst drie studie-avonden: maandagavond een webinar over de nieuwe beroepscode, dinsdagavond een studieavond over dyslexie en donderdag een over een voorwaardelijke machtiging voor de gesloten jeugdhulp. Alsof het nog niet genoeg was werkten we ook hard aan de meer structurele en randvoorwaardelijke aspecten van scholing. Donderdag bespraken we als NVO, NIP en NKD met OCW en VWS ons plan van aanpak voor een richtlijn dyslexie en vrijdag namen we deel aan een bijeenkomst in het kader van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg, die ook over scholing van professionals ging. Wat betreft de richtlijn dyslexie: de bespreking met departementen zal leiden tot een aanscherping van het plan van aanpak, o.a. over het systematisch betrekken van andere stakeholders bij de ontwikkeling. We verwachten dat we daarna subsidie zullen krijgen voor in ieder geval de eerste fase van de ontwikkeling.

  Als het gaat om professionalisering van de gehandicaptenzorg: ook daar is het voornemen richtlijnen te gaan ontwikkelen. Als NVO zijn we daarbij nauw betrokken; belangrijk aandachtspunt is dat professionals vanuit de werkvloer agendasettend zijn als het gaat om het bepalen van de  thema’s. Ook leren de richtlijnen jeugdhulp ons hoe belangrijk het is om professionals te informeren over het bestaan en de status van de richtlijnen en om ervoor te zorgen dat het allemaal uitvoerbaar blijft. Tijdens de bijeenkomst van de VNG op vrijdagmorgen kwam ook aan de orde dat studenten op dit moment minder belangstelling hebben voor het werkveld; ze ‘kiezen voor zeker’ en daarom vaak voor registratie in het Kwaliteitsregister jeugd. NVO-leden registreren zich sinds jaar en dag bij de NVO en geven aan de postmasteropleiding OG bij uitstek geschikt is voor het werkveld gehandicaptenzorg. Vraag is of en hoe we op het signaal van ‘op zeker spelen’ kunnen ingaan.

  Afgelopen weken traden maar liefst vier nieuwe medewerkers aan bij de NVO. Daarnaast heeft het college van toezicht nu een onafhankelijke secretaris en werken er enkele supervisoren een dag in de week op ons bureau om o.a. de beoordelaars van de tijdelijke wegingsregeling te faciliteren. U kunt zich misschien voorstellen wat het betekent om in zo korte tijd zoveel mensen te werven en tegelijk minder mensen te hebben om het werk te doen. Toch denken we dat we er in zijn geslaagd alle ballen in de lucht te houden. Maar ballen in de lucht houden is niet altijd bevredigend. We zijn heel blij dat ons team nu weer compleet is en we het spel weer ‘gewoon’ kunnen gaan spelen.

  U kunt zich inmiddels opgeven voor onze zomerborrel, waarin het thema ‘kinderen van ouders met een psychisch probleem’ centraal staat. Komt u ook?

  Tot volgende week,

  M

 • Maatwerkdag thuiszitters, vervolg opvoedingsgala, richtlijnen en regie op de tijdelijke wegingsregeling

  Zondag 23 april. De NVO gaat met de PO-Raad en de VO-raad samenwerken om het aantal thuiszittende leerlingen te verminderen. Dat begint al op de Maatwerkdag van 10 mei a.s. Het Opvoedingsgala krijgt misschien een onverwacht vervolg; ons netwerk lzmg+ heeft er ideeën over.  We spraken met onze collega’s van het NIP en de BPSW en met ...

  Lees meer
 • Regie op uitvoering Kinderrechten Waarmaken, de UvA als regievoeder van ‘De Dag’ en de waarde van netwerken.

  Zondag 16 april. Woensdag bood het bestuur van Jeugdpoort in het CJG in Den Haag de agenda voor de Jeugd aan: Kinderrechten waarmaken. De NVO was mede-ondertekenaar van deze agenda; met alle onderwerpen van de agenda –en méér dan die!- zijn we bezig. Het Opvoedingsgala is nog niet achter de rug of we zijn al bezig met nieuwe eve...

  Lees meer