Weeklog

Afbeelding: Marlies web-10

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen.

Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 

 • Merendeel cliënten orthopedagogen krijgt niet de zorg die nodig isZondag 17 mei. De meerderheid van cliënten krijgt nu niet de zorg die nodig is. Dat was één van de resultaten van onze flitspeiling en die strookt met peilingen van o.a. Mind. Met z’n allen

  Zondag 17 mei. Het merendeel van cliënten krijgt nu niet de zorg die nodig is. Dat was één van de resultaten van onze flitspeiling en die strookt met peilingen van o.a. Mind. Met z’n allen proberen we de consequenties van de crisis te overzien; in de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact denkt pedagoog Mischa de Winter daarover mee.

  De flitspeiling was één van de zaken waarmee we als bureau de afgelopen weken druk waren. Donderdag zag onze  eerste podcast het licht; inmiddels zijn we al bezig met de ontwikkeling van nog een aantal podcasts en we hopen dat u, juist in deze tijd, die uitbreiding van ons aanbod waardeert. Dat geldt ook voor de mastermindsessies, die we nu aanbieden aan leden die in het onderwijs werken, maar die we gaan uitbreiden naar andere domeinen. Overigens vond de eerste, over gesloten jeugdhulp, samen met het NIP, al afgelopen week plaats.

  Onbegrijpelijk, nee onacceptabel vinden we het dat, ondanks de risico’s waar heel Nederland op wijst, zoals een toename van eenzaamheid en een toename van huiselijk geweld, de orthopedagoog-generalist nog steeds niet als regiebehandelaar is opgenomen in het Kwaliteitsstatuut. Twee leden maakten er een artikel over en boden dat aan als ingezonden brief aan landelijke media.

  Onze voorzitter Gerard van Egmond nam donderdag deel aan een overleg met de minister over een routekaart voor de gehandicaptenzorg. Broodnodig, zoals o.a. een opgenomen telefoongesprek tussen bestuurslid Paul Willems en een moeder van één van zijn cliënten, treffend illustreerde. We deelden het telefoongesprek via LinkdIn. Eén van de orthopedagogen die bij Amerpoort werken was vervolgens betrokken bij het spoedoverleg over die routekaart onder coördinatie van de VGN. We hopen dat de minister, met deze steun en uitwerking door het veld, komende week perspectief op versoepeling in deze sector kan bieden. Overigens lieten wij als NVO in het overleg met de minister, op grond van de flitspeiling, weten hoe moeilijk het ook voor de professionals in deze sector is dat er zo laat en nog steeds zo weinig aandacht voor de gehandicaptenzorg is.

  En we zijn verhuisd. Afgelopen week werd op ons kantoor in kleine groepjes uitgepakt. We zijn heel blij met en heel trots op ons nieuwe onderkomen, dat helemaal is ingesteld op ‘ontmoeting’ als onderdeel van werken en we hopen dat we er gauw ook u als lid kunnen ontmoeten. Een collega ze dat ze er gewoon trots op was in zo’n omgeving te mogen werken. Nou geldt dat per definitie, vind ik, voor werken bij de NVO, maar haar opmerking illustreert hoe blij me zijn. Geleidelijk aan zullen we de komende weken ook zelf weer zijn, waarbij we uiteraard alle richtlijnen in acht nemen.

  Zorg goed voor u zelf en voor uw omgeving

  M

 • Een pedagoog in het Outbreak Management Team

  Zondag 26 april. Een pedagoog in het Outbreak Management Team. Of eigenlijk, in het Impact Management Team. Tweede Kamerlid Segers diende hier afgelopen week een motie voor in en kreeg hij de handen op elkaar. Nu we, hoe dan ook, naar een ‘nieuw normaal’ moeten gaan, is er behoefte aan ook andere wetenschappelijke disciplines om he...

  Lees meer
 • Vier weken geleden had ik geen idee...

  Zondag 12 april. Vier weken geleden ging ook mijn wekelijkse blogje in lock down. Er waren in allerlei opzichten belangrijker zaken. Vier weken geleden dacht ik dat thuis werken gewoon doorwerken zou betekenen. Vier weken geleden had ik nog nooit een vlogje opgenomen. Vier weken geleden had ik nog nooit met Zoom of Teams gewerkt. Vier weken geleden...

  Lees meer
 • Zoek aansluiting! Dat lijkt de belangrijkste les uit de eerste crisisweek

  Zondag 22 maart. De belangrijkste les uit deze eerste crisisweek is: zoek aansluiting! Zelfstandig gevestigden, zoek aansluiting bij zorginstellingen die personeel nodig hebben en bij coördinatiepunten die vraag en aanbod van zorg organiseren. Voor ons allemaal: benut bestaande overleggen en infrastructuren, al is het dan digitaal en ga uit va...

  Lees meer
 • Als orthopedagoog ben je je eigen instrument

  Zondag 8 maart. Als orthopedagoog ben je ook en vooral je eigen instrument. Wat betekent dat voor het ‘CanMeds-blaadje Communicatie’? Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming: waar stáán we samen voor, de komende jaren? En als NVO onder hoge tijdsdruk een normenkader ontwikkelen, zodat de minister van VWS snel advies kan ...

  Lees meer
 • Toenemende complexiteit aan pedagogische zorgvragen op alle domeinen.

  Zondag 16 februari. We horen het steeds vaker en intenser: de complexiteit in zorgvragen neemt op alle domeinen waar pedagogen werken toe Dat vraagt hoogwaardige specifieke expertise. Om aan die behoefte te voldoen zijn bekostigde opleidingsplaatsen broodnodig. Interessant om te zien, donderdagavond tijdens de klankbordgroep beroepenstructuur, hoev...

  Lees meer