Weeklog

Afbeelding: Marlies web-10

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen.

Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 

 • Pedagogische innovatie en een warme winteravond

  Zondag 26 januari. ‘Hoe gaat het met u?': verdiep je in de persoon die tegenover je zit. Dat en meer over innoveren in de pedagogiek. Wat is specifiek voor het werk van gedragskundigen in het terugdringen van onvrijwillige zorg? Samen met het NIP, de NVGZP en de BPSW gaan we het vatten in een handleiding. En natuurlijk ons NVO-Chapeaudiner in het Spoorwegmuseum, waar we alle actieve leden in het zonnetje zetten en in het bijzonder onze vertrekkende voorzitter Jim Bijlstra. Een warme winteravond met een vereniging om trots op te zijn. 

  Voor ons magazine De Pedagoog interviewden we afgelopen week Paul Termaat en zijn opvolger Ron Scholte. De aanleiding was het afscheidssymposium van Paul in november, waar hij een ridderorde aangeboden kreeg. We wilden graag méér weten over hoe de afgelopen decennia rond de opleiding orthopedagoog-generalist in Eindhoven vernieuwing in de praktijk heeft plaatsgevonden. De jeugd-ggz die ín een multiculturele school kwam, bijvoorbeeld. Onze lezingencyclus ‘Opvoeding tussen wetenschap en praktijk’ presenteerde dat vrij onlangs nog als een verrijkende innovatie. Dat is het ook, natuurlijk. En mooi om te horen dat dit decennia geleden óók al gebeurde. Een succesformule was en is om een gesprek met ouders van leerlingen van allerlei herkomst vooral niét te zwaar te maken, maar wél om oprechte belangstelling te tonen. ‘Hoe gaat het met u?’, ‘Wat houdt u bezig?’ Aansluiten bij dat wat ouders en leerlingen bezig houdt, daar gaat Ron mee verder. Oók als dat via mobieltjes gaat; dát houdt hen immers bezig. Wat een mooie opmaat naar ons jaarlijkse congres Puur Pedagogiek eind maart, dat over innovatie in de pedagogiek gaat.

  In het terugdringen van onvrijwillige zorg in de gehandicaptenzorg kunnen gedragskundigen verschillende functies vervullen: als zorgverantwoordelijke, als extern deskundige en als Wzd-functionaris. In opdracht van VWS ontwikkelen NVO en NIP, samen met de NVGZP en de BPSW, een handreiking voor hen. De bedoeling is dat gedragskundigen een handzaam overzicht krijgen van wat de wet voor hen bepaalt. En óók waarop zij juist in hún hoedanigheid alert moeten zijn: Hoe kerken je verzet in gedrag, ook als dat niet prominent is? In welke situaties is iemand wel en wanneer niet wilsonbekwaam? En in welke situaties is eer wel en niét formeel sprake van onvrijwillige zorg? Veel belangstelling was er in de projectgroep voor de handreiking over wilsonbekwaamheid, die we als NVO en NIP óók ontwikkelen en die bijna klaar is. Natuurlijk delen we die graag.

  Donderdagavond ontvingen we onze actieve leden in het Spoorwegmuseum voor een cabaretvoorstelling en ons jaarlijkse ‘NVO-Chapeaudiner’. Met vlijmende zelfspot van een cabaretier die van zijn beperking een kracht heeft weten te maken en die vorig jaar het Camarettenfestival heeft gewonnen, beten we de spits af. We maken een tafelschikking voor deze avond en dat brengt actieve leden, die elkaar niet vanzelfsprekend kennen, met elkaar in contact. We krijgen terug dat zij dat heel inspirerend vinden. Bij het dessert laten we de tafelschikking los, zodat iedereen tóch ook meer bekende collega’s kan spreken. En, zoals u al in onze Nieuwsbrief kon lezen, Jana Knot en ons studentbestuurlid Lois zetten achtereenvolgens Jim in het zonnetje. Daarna had ook ik die eer; ik mocht hem een speciale editie van De pedagoog aanbieden die onderweg alleen een ‘Jim!’ was geworden. Met veel bijdragen van bestuur. Bureau, leden en ook enkele externe partners. Een winteravond met warmte, een vereniging om trots op te zijn.

  Tot volgende week,

  M

   

 • Eén aanspreekpunt en continuïteit van zorg, ook bij dreigende suïcide

  Zondag 19 januari. Suïcide bij jongeren; kunnen we iets doen om dat te voorkomen? Niet altijd misschien, maar één vertrouwd aanspreekpunt en continuïteit daarvan is belangrijk. Afgelopen week ontvingen alle orthopedagogen-generalist een brief die hen helpt bij inschrijving in het BIG-register en een folder over het NVO-Kwali...

  Lees meer
 • Een community van pedagogische experts

  Zondag 12 januari. Wat zijn uw redenen om lid van de NVO te zijn? Dat vroegen we écht, in ons ledentevredenheidsonderzoek eind vorig jaar; we stelden die vraag ook fictief, aan elkaar, in een telefoontraining die we als bureau allemaal deden, eind 2019 en deze eerste week van 2020. Samen met P3NL zetten we met frisse moed in om het regiebeha...

  Lees meer
 • Duivels Dilemma: durven we, ook in heel complexe situaties, te vertrouwen op ouderschap?

  Zondag 15 december. Hoogbegaafdheid, Beschermengelen en Duivelse Dilemma’s, de Wet Zorg en Dwang en een expertmeeting over het terugdringen van onvrijwillige zorg in de jeugdbescherming: in twee dagen organiseerden we als NVO maar liefst vier drukbezochte studiebijeenkomsten. Elke keer mer andere partners. Aan het eind van de week hield ons b...

  Lees meer
 • Zondag 8 december. Maandagavond schoof ik aan bij een bestuurlijk overleg bij VWS over de toekomst van de Wet BIG. Intussen maken we als bureau overuren om alles te regelen wat er komt kijken bij de opname van onze beroepsgroep in de huidige wet BIG. Ik zou er eens college over moeten geven, zei ik laatst, maar half voor de grap. Het is zo’n ...

  Lees meer
 • Pedagogische verhalen vertellen om onszelf te positioneren

  Zondag 1 december. Maar liefst twee congressen speciaal voor (ortho)pedagogen, afgelopen week. Met beiden de mooie beelden en de mooie verhalen die ons beroep kenmerken. Daarover straks meer. Competentiegericht opleiden vergt een vertaling van het Opleidingsbesluit OG tot aan toetsbare competenties. Hoe kan het NVO-beroepscompetentieprofiel, a...

  Lees meer