Weeklog

Afbeelding: Marlies Post okt 2013

Elke week, meestal op zondagavond, schrijf ik mijn weekbericht voor de website van de NVO. Op die manier hoop ik u inzage te geven in wat er zoal omgaat op het bureau en in de verenigingsprocessen van de NVO. Ik wil graag transparant zijn in wat wij als bureau doen. Tenslotte werken wij voor u en kunnen wij door uw contributiebijdrage doen wat we doen. Het weekberichtje is voor mij, naast formele documenten als het jaarverslag en een jaarrekening, dus ook een manier om aan u verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd: u en ik moeten ons bewust zijn van de beperkingen daarvan; het is een persoonlijk weekbericht en vaak ga ik alleen maar in op waar mijn eigen agenda mij bracht. Maar daarmee dek ik echt niet wat er bureau- of NVO-breed gebeurt.

Ik hoop dat u mijn weekberichten met plezier leest. Uw reacties zijn natuurlijk heel welkom.

 • Kennismaken met de NVO-beroepscode, terugdringen thuiszittende leerlingen past pedagogen, continuïteit van zorg als een cliënt 18 wordt en werkervaringsplekken.

  Zondag 19 februari. Deze week zaten we met leden om de tafel om concrete plannen te maken; over manieren om u dicht bij huis of ín huis de gelegenheid te geven kennis te maken met de nieuwe NVO-beroepscode. En om NVO-leden te stimuleren hun rol te pakken als het gaat om het terugdringen van thuiszittende leerlingen. We leverden VWS input om oplossingen te vinden om continuïteit van zorg te realiseren als een cliënt 18 jaar wordt en we namen deel aan het ronde tafel gesprek over werkervaringsplekken dat de Tweede Kamer organiseerde. Over die input voor VWS en het ronde tafel gesprek las u al in onze nieuwsbrief.

  Plannen dus. Maar wel concrete plannen, waarvan u op korte termijn al resultaten gaat zien.

   

  Maandag overlegden we met de projectleider die het tot stand komen van onze geactualiseerde beroepscode coördineerde en twee leden (niet toevallig beiden Lid van Verdienste) over hoe we u kunnen laten ruiken aan en proeven aan het werken met die nieuwe code. We komen naar u toe. Dat doen we normaal gesproken overigens ook; vier keer per jaar organiseren we steeds ergens anders een geaccrediteerde regionale bijeenkomst over de beroepscode. Dat aantal gaan we dit jaar, met hulp van de betreffende leden en de projectleider, verdrievoudigen! Daardoor kunnen we nog veel verder het land in dan we normaal doen. We starten met een webinar, die alle leden als zij dat willen thuis op de bank kunnen volgen.

   

  Woensdagavond kwam opnieuw een groepje leden bijeen; dit keer leden die visie hebben op en ervaring hebben met thuiszittende leerlingen weer naar school begeleiden. Of ze op school houden. Ze doen dat op allerlei manieren: op thuiszittende leerlingen afgaan, met ouders praten, leerkrachten begeleiden in het omgaan met leerlingen die ze als lastig beschouwen, het netwerk rondom een risicoleerling bij elkaar brengen… Denk niet dat ze er alleen komen met pedagogische visie en vaardigheden; kennis van wet- en regelgeving is broodnodig in overleg met leerkrachten, schoolleiders, bestuurders en samenwerkingsverbanden. We waren het er met z’n allen roerend over eens: dit is voer voor pedagogen. Dit vraagstuk past ons als een handschoen. Maar hoe laten we dat de buitenwereld zien? En vooral: hoe zorgen we dat nog meer pedagogen van achter hun bureau vandaan komen en deze rol pakken? Ook door naar u toe te komen en best practices met u te delen. Ook dat gaan we doen.

   

  Interessant is trouwens dat uit beide overleggen, zowel dat over de beroepscode als over thuiszitters, de wens naar voren kwam om als vervolgstap een meer verdiepende leergang te ontwikkelen voor leden die daarvoor belangstelling hebben.

   

  Tussen de bedrijven door zijn we druk bezig met ons opvoedingsgala op 6 april en ook al weer met de volgende jaarlijkse dag over recente wetenschappelijke ontwikkelingen in de pedagogiek. Deze keer samen met de Universiteit van Amsterdam.

   

  Tot volgende week,

   

  M

   

 • Pedagogen en thuiszitters, ouders met een verstandelijke beperking, ophef over dyslexie en nieuwe leden.

  Zondag 12 februari. De tweede thuiszittersTOP, die maandag 6 februari plaatsvond, bracht tal van actoren bijeen die samen de schouders willen zetten om thuiszitters te begeleiden bij het weer naar school gaan. Een aantal NVO-leden is nu al nauw betrokken bij maatregelen die lokaal worden genomen, zoals het OnderwijsSchakelLoket in Amsterdam. Zij ga...

  Lees meer
 • ‘Terwijl ik míjn werk doe, werkt de NVO voor mij in Den Haag’, opleiding orthopedagoog generalist dé opleiding voor gehandicaptenzorg, en veelgestelde vragen OG in de BIG

  Zondag 15 januari 2017. Wat maakt lidmaatschap van de NVO aantrekkelijk; voor professionals en ook voor werkgevers? Eén van onze leden zei op een alumnibijeenkomst in Utrecht daarover zulke interessante dingen, dat ik daar graag met hem over verder praatte. Dat deden we deze week in een werkbezoek. Bij een instelling voor gesloten langd...

  Lees meer