Beroepscode en tuchtrecht Overig

Moeder geeft aan als enige gezag te hebben

Een moeder meldt zich met haar dochter (9 jaar) bij de pedagoog en geeft aan als enige gezag te hebben over haar dochter. Hoe ver gaat de onderzoeksplicht van de pedagoog? Is het voldoende als de pedagoog het gezagsregister raadpleegt?

De eerste vraag die je moeder zou kunnen stellen is of ze bij de geboorte gehuwd was (of een geregistreerd partnerschap had). In dat geval is er automatisch gezamenlijk gezag ontstaan bij beide echtgenoten. Na een eventuele scheiding zetten de echtgenoten het gezag als regel samen voort, tenzij een rechter, op verzoek van de ouder(s), bij wijze van hoge uitzondering, beslist dat aan één van de ouders het gezag wordt toegewezen.

Dit laatste zou je terug kunnen vinden in het (openbaar) gezagsregister dat door de rechtbanken wordt bijgehouden. In dit register staan niet alle vormen van gezag opgetekend maar rechterlijke uitspraken over gezag. Dat betekent dat hierin bijvoorbeeld is terug te vinden als moeder na een scheiding het gezag alleen zou hebben gekregen.

In het gezagregister is niet terug te vinden:

  • gescheiden ouders: beide ouders behouden (automatisch) het gezag over hun kind(eren)
  • gehuwde ouders: beide ouders hebben het gezag over hun kind(eren)
  • de moeder die ongehuwd heeft samengewoond met een vader die het gezag niet heeft aangevraagd: moeder alleen gezag
  • de moeder die bewust alleenstaand moeder is geworden met behulp van een donor: moeder alleen gezag
  • de moeder wiens echtgenoot is overleden: moeder alleen gezag

Zegt moeder dat ze niet getrouwd was bij de geboorte en twijfel je daaraan dan zou je dit na kunnen gaan via een uittreksel van het bevolkingsregister van moeder waarop de burgerlijke staat van moeder is vermeld. Een zogenaamd `uittreksel BRP met burgerlijke staat.` Niet de pedagoog maar de moeder kan dit uittreksel opvragen bij de gemeente of inloggen middels DigiD en de persoonsgegevens tonen aan de pedagoog. Aan dit laatste zijn geen kosten verbonden.

Per 1-1-2023 wijzigt de regeling betreffende het verkrijgen van gezag. Ook ouders die niet gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben krijgen dan eenvoudiger gezag. Gezag wordt automatisch verkregen door erkenning van het kind. Deze wijziging heeft geen terugwerkende kracht. Voor kinderen erkend op of na 1-1-2023 geldt dat als er geen gegevens in het gezagsregister zijn opgenomen, dat beide ouders gezag hebben. Vergelijkbaar dus met de situatie van ouders die zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebben. > Meer informatie