Waar bent nu naar op zoek?
Beroepscode en tuchtrecht Overig

Moeder geeft aan als enige gezag te hebben

Een moeder meldt zich met haar dochter (9 jaar) bij de pedagoog en geeft aan als enige gezag te hebben over haar dochter. 

Hoe ver gaat de onderzoeksplicht van de pedagoog? Is het voldoende als de pedagoog het gezagsregister raadpleegt?

Het Gezagsregister

In het Gezagsregister staan beslissingen van de rechter over het gezag. Dat betekent dat hierin niet is terug te vinden:

  • gescheiden ouders: beide ouders behouden (automatisch) het gezag over hun kind(eren)
  • gehuwde ouders: beide ouders hebben het gezag over hun kind(eren)
  • de moeder die ongehuwd heeft samengewoond met een vader die het gezag niet heeft aangevraagd: moeder alleen gezag
  • de moeder die bewust alleenstaand moeder is geworden met behulp van een donor: moeder alleen gezag
  • de moeder wiens echtgenoot is overleden: moeder alleen gezag

Het enkel raadplegen van het Gezagsregister is in deze situatie niet voldoende. Van belang is met name om helder te krijgen of moeder gehuwd is (geweest) of niet. Dat kan worden nagegaan middels een uittreksel van het bevolkingsregister van moeder waarop de burgerlijke staat van moeder is vermeld. Een zogenaamd ‘uittreksel BRP met burgerlijke staat’. Op het uittreksel wordt dan vermeld of moeder ongehuwd, gehuwd, gescheiden of weduwe is.

De pedagoog kan niet zelfstandig het bevolkingsregister raadplegen. Moeder kan het uittreksel opvragen bij de gemeente. Hier zijn kosten mee gemoeid. Het digitaal aanvragen van een uittreksel is meestal goedkoper.