Richtlijnen, regelingen en formulieren

Opleidingstraject orthopedagoog generalist

Richtlijnen integraal reflectieverslag
Richtlijnen gevalsbeschrijvingen (versie nov 2017*)
* Op basis van ervaringen met het beoordelen van casus- en reflectieverslagen in het kader van de Tijdelijke Wegingsregeling is de richtlijn voor de gevalsbeschrijving aangescherpt. Deze is niet zozeer inhoudelijk gewijzigd, maar met name aangescherpt in het kader van de procedures die gelden in de TWR en verduidelijking van begrippen. Deze richtlijn geldt zowel voor het reguliere opleidingstraject tot OG als de Tijdelijke Wegingsregeling.

Handleiding voor opstellen individueel studieplan + Overzicht invulling studieplan
Overzicht geaccrediteerd cursorisch onderwijs/literatuurstudie

Convenant

Supervisiecontract
Supervisieverklaringen

Verklaring omtrent de werkplek
Werkgeversverklaring aanmelding

Werkgeversverklaring aanvraag