BIG-opleidingen

In het BIG-register zijn de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut opgenomen. Daarnaast voorziet de Wet BIG ook in de specialistische beroepen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register wettelijk verplicht voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten. Meer informatie over deze herregistraties vindt u via de website van het BIG-register. Indien u als gz-psycholoog niet voldoet aan de werkervaringseis geldt er een scholingseis. Meer informatie daarover vindt u via de website van de Rino Groep.

De (her-)registratie van de specialisten is ondergebracht bij de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Het Kwaliteitsregister jeugd registreert professionals in het jeugddomein op hbo, wo en wo-plus niveau wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid. Het Kwaliteitsregister jeugd wordt beheerd door de onafhankelijke stichting kwaliteitsregister jeugd (SKJ).

Wat is het verschil tussen het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en de beroepsverenigingen NVO?
SKJ is een onafhankelijk Kwaliteitsregister voor professionals in het jeugddomein. Bij SKJ kun je geregistreerd worden, van SKJ kun je niet lid worden. Registratie bij SKJ is verplicht volgens de norm verantwoorde werktoedeling in de Jeugdwet. Aanbieders en werkgevers in het jeugddomein moeten werken met geregistreerde professionals (SKJ óf BIG), met inachtneming van kennis en vaardigheden.

NVO is een beroepsvereniging waarvan je lid kunt worden aan de ene kant en een verenigingsregistratie kunt behalen aan de andere kant. Deze verenigingsregisters zijn geen wettelijk verplichte registratie, dit is een persoonlijke keuze van de professional. Beroepsverenigingen bewaken o.a. de kwaliteit van het vak, ontwikkelen vakinhoudelijke richtlijnen en behartigen de belangen van de beroepsgroep.

Meer informatie over meerwaarde lidmaatschap NVO.

In het werkveld Jeugdhulp vindt u alle actuele informatie over de jeugdhulp en over de tijdelijke wegingsregeling.