NVO Kwaliteitsregisters

De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Uw cliënten en hun opvoeders of begeleiders hebben daar recht op. Als u zich registreert als pedagogische professional, toont u dat u aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet en dat u vakbekwaam bent en bij blijft in uw vak.

De NVO kent verschillende Kwaliteitsregisters, zoals basis-orthopedagoog, basis-pedagoog of orthopedagoog-generalist. In één van de NVO Kwaliteitsregisters houdt u uw werkervaring, scholing en andere activiteiten overzichtelijk bij. De combinatie van werkervaring, scholing én reflectie maakt dat cliënten erop kunnen vertrouwen dat u juist voor hún zorgvraag de juiste professional bent, dat u in alle opzichten vakbekwaam bent. Bekijk het filmpje hieronder voor meer informatie.

Elk register kent een periodieke herregistratie. Eens in de vijf jaar moet u aantonen dat u uw vak heeft bijgehouden door deskundigheidsbevordering en werkervaring. U kunt via de links doorklikken naar de desbetreffende herregistratiepagina's:

Wilt u zich bij ons registreren, dan moet u eerst lid worden van de NVO. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u op de lidmaatschapspagina.

Wie kan zich waar registreren?

Als NVO zijn we bestuurlijk en inhoudelijk ook nauw betrokken bij andere wettelijke registers die mogelijk relevant voor u zijn, zoals het Kwaliteitsregister Jeugd van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het BIG-register.

Wilt u meer weten over de registers van het SKJ en BIG, dan verwijzen wij u graag naar hun websites. Meer over een registratie als orthopedagoog-generalist in het BIG-register leest u ook op onze themapagina.

Afbeelding: Schema registraties website