Over de Pedagoog en de redactie

De Pedagoog is een uitgave van de NVO en informeert over wetenschappelijke en beroepsontwikkelingen binnen de pedagogiek. Het blad verschijnt 4x per jaar in een oplage van 8.000 exemplaren. Deze wordt verzonden aan leden van de NVO en andere geïnteresseerden.

In de redactie nemen de volgende leden deel:

 • Marleen Baeten
 • June Bragg
 • Alianne Bakker
 • Spark van Beurden
 • Anouk Goemans
 • Annemiek Haalboom (hoofdredactie)
 • Peter Hoffenaar
 • Femmie Juffer
 • Hans Koppies
 • Anoesjka Peters - van Leur (redactiesecretaris)
 • John Smeets