Over de Pedagoog en de redactie

De Pedagoog is een uitgave van de NVO en informeert over wetenschappelijke en beroepsontwikkelingen binnen de pedagogiek. Het blad verschijnt 4x per jaar in een oplage van 8.000 exemplaren. Deze wordt verzonden aan leden van de NVO en andere geïnteresseerden.

In de redactie nemen de volgende leden deel:

 • Marleen Baeten
 • Alianne Bakker
 • Marja Cozijn
 • Saskia Damen
 • Anouk Goemans
 • Annemiek Haalboom (hoofdredactie)
 • Mariëtte de Haan
 • Peter Hoffenaar
 • Femmie Juffer
 • John Smeets
   
 • Anoesjka van Leur (redactiesecretaris)