Over de Pedagoog en de redactie

De Pedagoog is een uitgave van de NVO en informeert over wetenschappelijke en beroepsontwikkelingen binnen de pedagogiek. Het blad verschijnt 4x per jaar in een oplage van 7.500 exemplaren. Deze wordt verzonden aan leden van de NVO en andere geïnteresseerden.

In de redactie nemen de volgende leden deel:

 • Marleen Baeten
 • Alianne Bakker
 • Marja Cozijn
 • Saskia Damen
 • Anouk Goemans
 • Ruben Fukkink
 • Annemiek Haalboom (hoofdredactie)
 • Mariëtte de Haan
 • Femmie Juffer
   
 • Anoesjka van Leur (redactiesecretaris)