Mathieu Peters

Afbeelding: 18 Mathieu Peters

Als lid van de ledenraad wil ik graag een verbetering en versterking van positie vrijgevestigde bereiken. Dit kan onder andere door bredere ondersteuning vanuit NVO, bij gemeenten aandringen op betere ondersteuning en verminderen administratieve lasten, stimuleren netwerken en coöperatievorming. Ik zal mij inzetten voor voortzetting integrale zorg school- en jeugdhulp. Ik zal streven naar meer samenwerken tussen de Wet Passend Onderwijs en de JeugdWet, ontregeling van de jeugdhulp en het onderwijs promoten, good practise uitlichten, pilots stimuleren, rol en positie orthopedagoog/schoolpsycholoog borgen in preventie in plaats van curatief.

Ik wil graag de connectie tussen wetenschap en praktijk actief versterken. Initiatieven steunen, toegankelijkheid stimuleren, kritisch zijn op huidige situatie. Orthopedagogen moeten maatschappelijk en politiek meer op voorgrond komen te staan en mede-eigenaar van onderwijs en jeugdhulp worden. Bijvoorbeeld door een ambassadeur naar politiek aan te stellen. Het belang van kindwelzijn en ontwikkelingspsychologie/orthopedagogiek moeten we centraal houden. Ons eigen handelen en nalaten moeten we beter en actiever aan de beroepscode gaan toetsen, maar ook elkaar hierop durven te bevragen en aan te spreken. Ook moeten we wetenschappelijk onderzoek promoten en stimuleren. De kwaliteit van diagnostiek moet omhoog, de BAPD moeten we inhoudelijk reviseren, onnodige (intelligentie)diagnostiek tegengaan zonder onderdiagnosticering in de kaart te spelen.

Ik kan een bijdrage leveren vanwege mijn kritische houding, visie op het beroep en ons werk, mijn  passie voor wetenschap en goede zorg voor mensen, vermogen om kansen te zien en verbindingen te maken. En ik ben niet bang om fouten te maken.