Marieke Beentjes

Afbeelding: 02 Marieke Beentjes

Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat de positionering van de orthopedagoog in het onderwijs steviger wordt. Daarbij is out-of-the-box denken belangrijk in het huidige spanningsveld van passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg. De verbinding maken tussen deze twee werelden, strategische keuzes maken qua beleid en positionering, zie ik als een belangrijk doel als lid van de ledenraad.

Ik denk dat ik een bijdrage kan leveren omdat ik de afgelopen jaren ruime ervaring heb opgedaan in de werkvelden onderwijs en jeugdzorg. Mijn optimistische en positief kritische houding maken dat ik met humor, relativeringsvermogen en lef een inhoudelijke bijdrage kan leveren aan de ledenraad van de NVO.