Margriet Heeroma

Afbeelding: 10 Margriet Heeroma

Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat de leden zich vertegenwoordigd voelen door de NVO en actief betrokken blijven bij de vereniging. De vereniging is er voor en door de leden. In de huidige ontwikkelingen in het werkveld is een toename van administratieve verplichtingen, controle en werkdruk en is er steeds minder aandacht voor de inhoud van het werk, voor wat kinderen en ouders nodig hebben. De vrijgevestigden hebben hier nog meer direct mee te maken dan de collega's in loondienst. Ik wil graag in de ledenraad bereiken dat de aandacht weer meer naar de inhoud van ons vak gaat in plaats van naar de regels en controlesystemen en dat de NVO als beroepsverenging zich hierin (meer) proactief opstelt en dat we als professionals  meer de professionele autonomie naar ons toe trekken.

Ik denk dat ik een bijdrage kan leveren omdat ik geïnteresseerd en op de hoogte van de (beleids)ontwikkelingen in het vak. Binnen de NVO ben ik actief geweest op diverse dossiers en ik ken de vereniging goed. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de leden invloed hebben in de vereniging en mee praten, daarom ging ik ook (bijna) altijd naar de algemene ledenvergaderingen met een positief kritische houding. Tot einde van dit jaar zit ik in de ledenraad van een collega-beroepsvereniging, ik heb dus ervaring met de gang van zaken in een ledenraad en heb ook een visie over hoe een ledenraad actief een rol kan spelen binnen de vereniging.