Joyce Aalberts

Afbeelding: 01 Joyce Aalberts

Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat de NVO een eensgezinde visie en koert ontwikkelt, een duidelijke bijdrage levert aan het expliciteren van de eigenheid van de (ortho)pedagoog, een grote rol speelt in het borgen van de professionele kwaliteit en in het behartigen van de belangen van de professionals, de participatie van de leden bevordert, de verbinding met kennis en wetenschap verder stimuleert en de interdisciplinaire samenwerking met aandacht voor de eigenheid van de pedagoog bevordert.

Ik denk een bijdrage te kunnen leveren omdat ik een brede, lange ervaring heb – zowel bij de VU als de NVO – waarin ik mij heb bezig gehouden met academische professionalisering bij orthopedagogen. Mijn bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan als lid van het faculteitsbestuur (zeven jaar portefeuille onderwijs), als lid van de stuurgroep VoorUit (een project waarin studenten vrijwilligerswerk doen in de wijk ter bevordering van integratie), als lid van de stuurgroep onderwijskwaliteit, als bestuurslid van het Landelijk Netwerk universitaire pabo’s en als lid van de Raad van Toezicht van een instelling gehandicapten zorg. Mijn ambities liggen in het verbinden van perspectieven en gezamenlijke betekenisverlening en besluitvorming.