Gladys Fanoiki

Afbeelding: 09 Gladys Fanoiki

Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat de input, meningen en standpunten van leden voldoende worden meegenomen in het besluitvormingsproces omtrent beleid en actuele vraagstukken binnen de NVO. 
Daarnaast is het belangrijk om de belangen van de pedagoog en onderwijskundige ook buiten de NVO te behartigen.

Ik denk dat ik een bijdrage kan leveren omdat ik een kritische blik heb en graag meedenk over (voor de NVO) belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken.
Met vergaderen en netwerken heb ik affiniteit. Daarnaast heb ik passie voor pedagogiek.