Gerda de Boer

Afbeelding: 03 Gerda de Boer

Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat er zo veel mogelijk NVO-leden zich geholpen voelen als zij met gescheiden ouders en hun kinderen (of met ouders die relatieproblemen hebben en willen scheiden) worden geconfronteerd en de NVO deze leden goede raad en steun kan bieden. 
Ik zou willen dat in de maatschappij minder kinderen en hun ouders lijden onder een scheiding en dat wij met z’n allen door samenhangend zorgzaam beleid de nadelige gevolgen van scheiding voor kinderen kunnen beperken. 
Wij moeten ook nadenken over de cultuurmaatschappelijke betekenis van gescheiden ouderschap en over preventiemogelijkheden.

Ik denk dat ik een bijdrage kan leveren omdat ik ruime werkervaring heb in de problematiek van gescheiden ouderschap zowel in vrijwillig als in juridisch kader. De tijd is rijp is om een brug te slaan hiertussen zodat de problematiek meer, eerder en in samenhang behandeld kan gaan worden waar het thuishoort. Ik heb werkervaring en inzicht in de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen in dit specifieke probleemgebied. Ik ben als zelfstandig ondernemer al gedurende 20 jaar pionier en ontwikkelaar op dit specialisme op het niveau van de directe interactie met kinderen, hun ouders en de professionals om hen heen, en ook op het niveau van landelijke vakinhoudelijke ontwikkeling. Ik heb een netwerk heb op dit specifieke probleemgebied zowel onder NVO-leden, door het verzorgen van postacademisch onderwijs gedurende de afgelopen acht jaar, als onder NIP-leden en professionals in aanpalende vakgebieden zoals advocatuur, kinderbescherming en rechtspraak.