Frank van Brussel

Afbeelding: 06 Frank van Brussel

Ik wil bereiken dat het lidmaatschap bij de NVO een duidelijke meerwaarde is voor beginnend pedagogen, maar ook die langer in het vak werkzaam zijn. Ik wil bereiken dat de NVO voor ons allen een bekend gezicht is, juist in de huidige tijdsgeest van transformatie van de jeugdhulp. In deze transformatie zijn vele partijen aan het zoeken in hun eigen rol en verantwoordelijkheden als het gaat om hulp voor gezinnen en de ontwikkeling van kinderen.
Ik wil bijdragen dat de NVO voor al deze pedagogen een betrouwbare bron blijft vormen voor opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken en dat we daarmee als pedagogen onafhankelijk van onze werkplek dezelfde taal blijven spreken.
Ik zou me specifiek willen inzetten in het verder professionaliseren van de pedagoog en het  themadossier OG in de wet BIG.

Ik denk dat ik een bijdrage kan leveren omdat ik een enorme drive heb om zaken voor elkaar te krijgen. Met mijn sterk ontwikkelde overstijgende blik en mijn ‘out of the box’ manier van denken, bekijk ik zaken vanuit een breed en systemisch perspectief. Als persoon ben ik een bruggenbouwer en weet uitstekend te laveren tussen verschillende belangen en partijen om zo naar ieders tevredenheid doelstellingen te behalen. Daarnaast zie ik een deelname als een nieuwe uitdagingen in een bestuurlijke functie.