Elzemiek van der Bom

Afbeelding: 04 Elzemiek van der Bom

De ledenraad zie ik als herkenbaar gezicht van de NVO. Met de komst van de ledenraad wordt de NVO, nog meer dan het al was, een beroepsvereniging van en voor de pedagogen en onderwijskundigen.
Samen zorgen we voor een kwalitatief hoogwaardig vak en versterken wij de bekendheid van ons beroep.

Dat vraagt mijns inziens om het vlot inspelen op maatschappelijke trends, een sterke positionering van ons vak in het werkveld en een hoge ledenbetrokkenheid. Ik wil hier graag een actieve bijdrage aan leveren en meedenken en adviseren over een innovatieve toekomst van mijn beroepsvereniging. 

Ik denk dat ik met open ogen, een luisterend oor en een adviserende mond aan bovenstaande een goede bijdrage kan leveren. Ik kijk graag kritisch, ben betrokken enthousiast over mijn vak en bij de NVO, en heb ervaring met strategie en beleid. Gecombineerd met mijn werkervaring binnen meerdere werkvelden denk ik een rol binnen de ledenraad te kunnen vervullen.